Основи планіметрії та стереометрії (Частина 2). Підготовка до ЗНО

Додано: 5 травня 2019
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 86 разів
9 запитань
Запитання 1

Для опалювальної системи будинку необхідні радіатори з розрахунку: 3 одиниці на 50 м3. Яку кількість одиниць радіаторів треба замовити, якщо новий будинок має форму прямокутного паралелепіпеда розміру 15 м × 18 м × 25 м?

варіанти відповідей

205

150

405

125

315

Запитання 2

Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 2√3 і нахилена під кутом 60° до площини основи. Знайдіть об'єм піраміди.

варіанти відповідей

36

18

12√3

12

24

Запитання 3

Периметр бічної грані правильної трикутної призми дорівнює 20 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо сторона її основи дорівнює 4 см.

варіанти відповідей

72 см3

84 см3

384 см3

80 см3

Запитання 4

У правильній трикутній піраміді SАВС з основою АВС бічне ребро удвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і ВС відповідно. Через пряму KL паралельно до ребра SC проведено площину ɑ. Знайдіть кут ɸ між площиною ɑ і площиною (АВС). У відповідь запишіть значення 3 cos2 ɸ.

варіанти відповідей

1,4

0,25

3/(2√3)

1/(2√3)

Запитання 5

Скільки всього граней у піраміди, яка має 12 ребер?

варіанти відповідей

4

6

7

12

13

Запитання 6

У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 13 см і основами 18 см і 8 см, вписано конус. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, якщо всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60°

варіанти відповідей

288 см2

72π см2

72 см2

216 см2

144π см2

Запитання 7

Знайти об'єм конуса, якщо його радіус дорівнює 6 см, а твірна – 10 см.

варіанти відповідей

48π см3

120π см3

60π см3

96π см3

Запитання 8

Свинцеву кулю радіуса 5 см переплавили в кульки однаковою розміру, радіус кожної з яких - 1 см. Скільки таких кульок одержали?

Втратами свинцю під час переплавлення знехтуйте.

варіанти відповідей

75

125

50

100

150

Запитання 9

Знайти об'єм тіла, утвореного обертанням куба навколо свого ребра, довжина якого ɑ.

варіанти відповідей

3

πɑ3

2πɑ3

4πɑ3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест