Основне рівняння МКТ ідеального газу (тести)

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 306 разів
13 запитань
Запитання 1

Яка одиниця виміру кількості речовини?

варіанти відповідей

кг 

моль

кг/моль

 м^3

Запитання 2

Яку масу молекули подають в атомних одиницях маси?

варіанти відповідей

Молекулярну

Загальну

Абсолютну

Відносну

Запитання 3

Назвіть макроскопічні параметри газу

варіанти відповідей

тиск

маса

швидкість

об`єм

концентрація

температура

імпульс

Запитання 4

Молекула - це...

варіанти відповідей

найменша частинка речовини, для якої характерні основні її хімічні властивості

 найменша частинка речовини, для якої характерні основні її фізичні властивості

 частинка речовини, яка складається з атомів, з'єднаних між собою фізичними зв'язками

частинка речовини, яка складається з атомів, з'єднаних між собою хімічними зв'язками

 

Запитання 5

Фізичну модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють в моменти зіткнення, називають ...

варіанти відповідей

реальний газ

вакуум.

 ідеальний газ

 розріджений газ

Запитання 6

Яка молярна маса озону О3 (кг/моль)?

варіанти відповідей

8 * 10-3

16 * 10-3

48 * 10-3

 32 * 10-3

Запитання 7

Величина, яка дорівнює числу молекул в одиниці об'єму, називається ...

варіанти відповідей

 концентрація  

стала Авогадро

консистенція

густина

Запитання 8

Квадратний корінь з середнього квадрата швидкості називають ...

варіанти відповідей

середньою квадратичною густиною молекул

середньою кінетичною енергією руху молекул

 середньою квадратичною температурою руху молекул

середньою квадратичною швидкістю руху молекул

Запитання 9

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

варіанти відповідей

 усі речовини складаються із частинок

взаємне проникнення молекул між молекулами іншої речовини

 частинки речовини перебувають у невпинному русі

не мають форми та займають увесь наданий їм об'єм

частинки взаємодіють одна з одною

Запитання 10

За однакової температури швидкість дифузії в газі...

варіанти відповідей

...менша, ніж у рідині

 ...така ж, як у твердому тілі

...більша, ніж у рідині

 ...менша, ніж у твердому тілі

Запитання 11

До мікроскопічних параметрів належать ...

варіанти відповідей

маса

 енергія

температура

 об'єм

швидкість

тиск

Запитання 12

Броунівський рух - це

варіанти відповідей

безперервний рух атомів і молекул

 впорядкований рух електронів

впорядкований рух атомів і молекул

Запитання 13

Дифузією називають...

варіанти відповідей

безперервний рух атомів і молекул

процес проникнення молекул однієї речовини в молекули іншої

процес проникнення молекул однієї речовини в міжмолекулярні проміжки іншої

процес зміни будови молекул, у зв′язку з переvішування речовини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест