Температура. Температурна шкала Кельвіна

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 208 разів
15 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це...

варіанти відповідей

об'єм

тиск

концентрація

температура

Запитання 2

Якщо з вулиці, де температура становить -10⁰ С, занести м'ячик до кімнати з температурою повітря +20⁰ С, то через кілька годин температура м'ячика стане...

варіанти відповідей

+20⁰ С

+10⁰ С

+5⁰ С

0⁰ С

Запитання 3

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

263 К і 283 К

283 К і 293 К

273 К і 283 К

Запитання 4

Термометр - прилад для вимірювання .... Основними його частинами є ... і...

варіанти відповідей

концентрації молекул, термометричне тіло і шкала

температури, термометричне тіло і шкала

температури, трубка і шкала

тиску, термометричне тіло і трубка

Запитання 5

Яким термометром треба скористатися, щоб виміряти пацієнту температуру без контакту з ним:

варіанти відповідей

біметалевим деформаційним

термометром опору

ртутним

інфрачервоним

Запитання 6

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

Т = t - 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T + 273

Т = t - 273; t = T + 273

Запитання 7

Сталу величину k = 1,38 ⋅10-23 Дж/К називають...

варіанти відповідей

сталою Больцмана

сталою Авогадро

сталою Цельсія

сталою Кельвіна

Запитання 8

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу:

варіанти відповідей

E = (2/3) kT

E = (3/4) kT

E = (3/2) kT

E = (3/2) kN

Запитання 9

Тиск газу повністю визначається його абсолютною температурою Т і концентрацією n молекул газу:

варіанти відповідей

p = n k T V

p = n k /T

p = N k T

p = n k T

Запитання 10

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називать ..., вона становить ...

варіанти відповідей

абсолютним нулем температури, -273⁰ С

відносним нулем температури, -273⁰ С

абсолютною межею руху, 273⁰ С

абсолютним нулем температури, 273⁰ С

Запитання 11

Який вигляд має основне рівняння МКТ ідеального газу?

варіанти відповідей

Εk = mv2/ 2

 p = (1/3).n m0 ⊽2

p = nkT

p = (2/3).mkT

Запитання 12

Термометри бувають ...

варіанти відповідей

рідинний, металевий

термометр опору

рідинно-кристалічний

усі варіанти вірні

Запитання 13

Виберіть прізвище вченого, який у 1848 році запропонував абсолютну шкалу температур

варіанти відповідей

Альберт Енштейн

Енріко Фермі

Ернест Резерфорд

Вільям Томсон

Запитання 14

Скільки молекул газу міститься в кімнаті об'ємом 150 м3 за тиску 1 атм і температури 27 ºС?

варіанти відповідей

3,6⋅1027

3,6⋅1029

 3,6⋅1026

 3,6⋅1028

Запитання 15

Азот масою 2,5 кг у посудині об'ємом 2 м3 чинить тиск 1,5⋅105 Па. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту.

варіанти відповідей

0,84⋅10-21 Дж

 8,4⋅10-21 Дж

0,084⋅10-21 Дж

0,084⋅10-21 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест