Основні класи неорганічних сполук

Додано: 31 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 509 разів
12 запитань
Запитання 1

Складні речовини, які складаються з катіонів металів та аніонів гідроксогрупи, це...

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

солі

Запитання 2

Оберіть рядок,у якому всі сполуки відносяться до основ

варіанти відповідей

Na2O, Ca(OH)2, CuO, CaCO3

LiOH, Mg(OH)2, MgO, MgSO4

NaOH, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

Na2O, CaO, MgO, Li2O

Запитання 3

Речовина,що має хімічну формулу H2SO4, відноситься до класу

варіанти відповідей

кислот

основ

солей

оксидів

Запитання 4

В основах змінює колір на малиновий індикатор

варіанти відповідей

фенолфталеїн

лакмус

метиловий оранжевий

правильної відповіді немає

Запитання 5

Формула купрум сульфату

варіанти відповідей

H2SO4

CuNO3

CaSO4

CuSO4

Запитання 6

Вкажіть хімічні властивості сульфатної кислоти

варіанти відповідей

Вступає в реакції заміщення з металами

Добре розчиняється у воді

Летка, важча за воду рідина

Утворює солі, що називаються сульфатами

Запитання 7

Хімічні реакції основ з кислотами відносяться до реакцій

варіанти відповідей

заміщення

розкладу

обміну

сполучення

Запитання 8

Вкажіть продукти реакції Zn + H2SO4 =

варіанти відповідей

ZnSO4 + H2O

ZnSO4 + H2

ZnO + SO2 + H2O

ZnSO3 + H2O

Запитання 9

При нагріванні розкладаються

варіанти відповідей

нерозчинні основи

луги

кислоти

оксиди

Запитання 10

Вкажіть реакцію обміну

варіанти відповідей

Cu(OH)2 =CuO + H2O

Mg +2HCl = MgCl2 + H2

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O

Запитання 11

Вкажіть умови, за яких основи реагують з солями

варіанти відповідей

утворення нерозчинних речовин (осаду)

виділення газу

за будь-яких умов

основи з солями не реагують

Запитання 12

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Магній витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів після водню.

Магній не витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів після водню.

Магній витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів до водню.

Магній не витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів до водню.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест