Основні класи неорганічних сполук

Додано: 11 травня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 93 рази
12 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть формулу оксиду

варіанти відповідей

А MgCl2

Б CaO

В CuS

Г KOH

Запитання 2

2. Вкажіть формули сполук, що мають такі назви: берилій оксид, манган(II) оксид

варіанти відповідей

А BeO, MnO

Б FeO, CaO

В NO2, PbO

Г MgO, SiO2

Запитання 3

3. Складні сполуки, до складу яких входять атоми Гідрогену і кислотний залишок - це...

варіанти відповідей

А Основи

Б Солі

В Кислоти

Г Основи

Запитання 4

4. Визначте і вкажіть речовину A у схемі реакції A + H2O=H2SO3:

варіанти відповідей

А H2S

Б SO2

В SO3

Г H2SO3

Запитання 5

5. Амфотерний гідроксид має відносну формульну масу 103. Що це за сполука?

варіанти відповідей

А Al(OH)3

Б Fe(OH)3

В Cr(OH)3

Г Zn(OH)2

Запитання 6

6. Серед наведених оксидів укажіть йонні речовини: P2O3, Cl2O7, K2O, BaO, SO3.

варіанти відповідей

А BaO, P2O3

Б K2O, Cl2O7

В P2O3, K2O

Г K2O, BaO

Запитання 7

7. Який об'єм сірчистого газу SO2 було добуто після спалювання 16 г сірки?

варіанти відповідей

А 11,2 л

Б 16,4 л

В 38,2 л

Г 10,08 л

Запитання 8

8. Яка маса магній оксиду утворилася після спалювання 12 г магнію?

варіанти відповідей

А 23 г

Б 19 г

В 34 г

Г 20 г

Запитання 9

9. Яка кількість речовини магній гідроксиду вступає в реакцію із 12,6 г нітратної кислоти?

варіанти відповідей

А 0,5 моль

Б 0,1 моль

В 2 моль

Г 5,6 моль

Запитання 10

10. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для нейтралізації 8 г натрій гідроксид?

варіанти відповідей

А 8,9 г

Б 7,6 г

В 9,8 г

Г 6,9 г

Запитання 11

11. Чи вистачить 13 г цинкового порошку для повного перетворення 33,1 г плюмбум(II) нітрату на свинець?

варіанти відповідей

А Так

Б Ні

Запитання 12

12. У результаті спалювання 8 г суміші сірки та вуглецю утворилося 26 г суміші сірчистого і вуглекислого газів. Обчисліть масові частки простих речовин у суміші.

варіанти відповідей

А 87%

Б 13%

В 75%

Г 43%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест