2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Основні класи неорганічних сполук (підсумкова контрольна робота)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 66 разів
9 запитань
Запитання 1

Назвіть одноосновну безоксигенову кислоту

варіанти відповідей

H3PO4

H2S

HNO3

HCl

Запитання 2

Вкажіть солетвірні оксиди

варіанти відповідей

CO

N2O

Na2O

CO2

Запитання 3

Основні оксиди реагують з:

варіанти відповідей

кислотами

основними оксидами

основами

водою

Запитання 4

Кислоти не взаємодіють з:

варіанти відповідей

основами

солями

кислотними оксидами

Запитання 5

Солі реагують із солями якщо в результаті утворюються:

варіанти відповідей

дві розчинні солі

дві нерозчинні солі

одна сіль нерозчинна

Запитання 6

Як можна добути оксигеновмісну кислоту

варіанти відповідей

кислота+сіль

неметал+водень

кислотний оксид+вода

Запитання 7

Розчин, що містив 17,1 г барій гідроксиду, змішали з розчином, у якому містилося 29,4 г ортофосфатної кислоти. Знайдіть масу солі, що утворилася.

варіанти відповідей

24,3 г

20,1 г

33,1 г

Запитання 8

Дописати рівняння реакцій. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях.

SO3 + KOH =

Zn(OH)2 + NaOH =

CaCl2 + H3PO4 =

Fe(OH)3 =

варіанти відповідей

31

27

29

28

Запитання 9

Серед запропонованих формул вибрати оксид, в якому елемент є трьохвалентним.

варіанти відповідей

СrO

K2O

P2O3

NaCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест