Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота №4 "Основні класи неорганічної хімії" частина І

Додано: 5 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1104 рази
17 запитань
Запитання 1

Розчин основи змінює колір індикатора лакмусу на:

варіанти відповідей

безбарвний

синій

рожевий

фіолетовий

Запитання 2

Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди :

варіанти відповідей

NaCl ; CaSO 4 ; BaI2

K 2 SO 3 ; NaOH ; HCl

CaO ; Na 2 O ; Al 2 O 3 .

Н2О ; КOH ; Cl2O7

Запитання 3

Встановіть відповідність між формулами речовин та їх назвами:

а) Fe 2 О 3 ; б) Fe 2 (SО 4 ) 3 ; в) Fe( NО 3 ) 3 ; г) Fe(ОН) 2 .

варіанти відповідей

1)ферум (ІІІ) оксид; 2)ферум (ІІІ) нітрат;3) ферум (ІІ)гідроксид; 4)ферум (ІІІ) сульфат;

1)ферум (ІІІ) сульфат; 2)ферум (ІІІ) оксид; 3)ферум (ІІІ) нітрат;4) ферум (ІІ)гідроксид.

1)ферум (ІІІ) оксид; 2)ферум (ІІІ) нітрат;3)ферум (ІІІ) сульфат; 4) ферум (ІІ)гідроксид.

1) ферум (ІІ)гідроксид.2)ферум (ІІІ) сульфат;3)ферум (ІІІ) оксид; 4)ферум (ІІІ) нітрат;

1)ферум (ІІІ) оксид;2)ферум (ІІІ) сульфат; 3)ферум (ІІІ) нітрат; 4) ферум (ІІ)гідроксид;

Запитання 4

Позначте назву основи :

варіанти відповідей

Алюміній сульфат

Калій хлорид

Натрій гідроксид 

Магній оксид

Запитання 5

Вставте пропущене слово у твердження: Оксиди - це речовини, які складаються з атомів..... елементів

варіанти відповідей

одного

двох

трьох

більше ніж три

Запитання 6

Виберіть правильне твердження: до складу всіх кислот входять атоми....

варіанти відповідей

Гідрогену

Оксигену

Хлору

металічних елементів

Запитання 7

Вкажіть формулу нерозчинної основи:

варіанти відповідей

КОН

Ва(ОН)2

NaOH

Fe(OH)3

Запитання 8

Виберіть формулу нітроген(І)оксиду

варіанти відповідей

NO

N2O3

N2O

NO2

Запитання 9

Укажіть формулу сульфітної кислоти:

варіанти відповідей

H2SO4

H2S

H2SiO3

H2SO3

Запитання 10

Обчисліть кількість речовини, яка міститься в 4,9 г ортофосфатної кислоти.

варіанти відповідей

98 моль

5 моль

0,05 моль

0,5 моль

9,8 моль

0,98 моль

Запитання 11

Який об’єм за нормальних умов займе 2 моль нітроген (ІІ) оксид?

варіанти відповідей

22,4 л

2,24 л

44,8 л

4,48 л

Запитання 12

Позначте ряд, у якому послідовно записані формули одно-, дво-, триосновних кислот:


варіанти відповідей

Н3ВО3, НРО3, Н4Р2О7.

HNО3, H24, H33

Н3ВО3, HNО3, H24

НС1, HNО3, НВг

Запитання 13

Позначте ряд, що утворений лише з формул основних оксидів:


варіанти відповідей

ZnO, К2О, ВеО

CaO, А12О3, Na2О

CuO, К2О, Fe2О3

MgO, К2О, Na2О

Запитання 14

Позначте ознаку взаємодії цинку з хлоридною кислотою: 


варіанти відповідей

бурий драглистий осад

бурий розчин

виділення безбарвного газу

сіро-зеленкуватий осад

Запитання 15

 З якими металами буде реагувати хлоридна кислота:


варіанти відповідей

Cu

Ca

Аl

Fe

Ag

Запитання 16

Установіть відповідність між схемами реакцій та формулами одного з ре­агентів:

А... + О2→SО2;                                               1H23;

Б... + Н2О→H23;                                         2S;

В... + К2О→ + K23+ Н2О;                            ЗК;

Г... + Н2О→ Н2СО3.                         42;

                                                                         5 СО2.

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Г

1В 2А 4Б 5Г

1Б 2Г 4А 5В

2А 3Г 4В 5Б

Запитання 17

Розмістіть речовини в порядку зростання масової частки Феруму в них:


а) Fe2O3 б) FeO в) FeCl2 г) Fe3O4

варіанти відповідей

абвг

бгав

гвба

вбга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест