29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Основні орфограми

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 311 разів
12 запитань
Запитання 1

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ар..єргард, Монтеск..є, ал..янс

верф..ю, В..єтнам, ф..юзеляж

міл..йон, б..юро, мавп..ячий

Мін..юст, Придніпров..я, пан..європейський

Запитання 2

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

нежить, любов, степінь

піч, бандероль, папороть

мішень, нехворощ, ступінь

рояль, полин, здобич,

Запитання 3

 М'який знак пишеться в усіх словах рядка:


варіанти відповідей

рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

брин..чати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, гуцул..с..кий

бас..кий, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

пон..чик, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома

Запитання 4

 Апостроф потрібно писати в усіх словах рядка: 

варіанти відповідей

А) Острів..янин, моркв..яний, мавп..ячий; 

Б) зор..яниця, зм..яклий, слов..яни; 

В) різьб..яр, різдв..яний, стерв..яник; 

Г) здоров..я, сузір..я, знічев..я.

Запитання 5

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголос­них?

варіанти відповідей

А) Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;

Б)  тріс..нути, пес..ливий, хворос.няк, облас.ний, зас.ліпнути; 

В) ліс.ник, зап'яс.ний, хвас.нути, ліровіс.ник, шіс..надцять. 

Г) сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс.ний.

Запитання 6

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

від..ємний, підв..ялити, супер..ядро

ін..єкційний, між..ярусний, б..ювет

з..єднати, кур..йозний, суб..єктивізм

інтер..єр, розм..якшувати, ф..юзеляж

Запитання 7

На місці пропуску пишеться -ьо- в усіх прикметниках у рядку :

варіанти відповідей

житн...го , художн...го , безкра...го;

літн...го , білолиц...го , вечірн...го;

син...го , торішн...го,дружн...го колективу;

пізн...го , чотирикутн...го , дружн...го ставлення;

Запитання 8

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

умиєт..ся, біл..ший, брин..чати

вуз..кий, сніжинон..ці, мен..ше

їдал..ня, русал..чин, голівон..ці

річен..ці, камін..чик, зган..бити

дивац..кий, стіл..чик, ірпін..ський


Запитання 9

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дерев..яний, уп..ятьох, духм..яний

м..язистий, хлоп..ятко, помор..янин

в..юнкий, розв..язок, подвір..ячко

пів..ящика, Вороб..йов, над..їсти

від..ємний, з..економити, арф..яр

Запитання 10

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, молодіс(т/тт)ю

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 11

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

нежить, любов, степінь

піч, бандероль, папороть

мішень, нехворощ, ступінь

рояль, полин, здобич,

Запитання 12

Прочитайте речення.

Зранку ми гуляли (1)К/київськими вулицями, щоправда, нашвидкуруч оглянули (2)В/володимирський (3)С/собор і (4)Б/ботанічний (5)С/сад імені Фоміна.

Велику літеру треба писати в словах, позначених цифрами

варіанти відповідей

1 і 2

1 і 4

2 і 3

2 і 4

4 і 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест