Отримання основ

Додано: 12 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Копія з тесту: Отримання основ
Тест виконано: 30 разів
15 запитань
Запитання 1

Укажи метали, які при взаємодії з водою утворюють луг:

варіанти відповідей

Mg

Fe

Mn

Pt

Запитання 2

Запиши хімічну реакцію взаємодії лужного металу Li з водою, вказавши коефіцієнти у реакції. Встанови суму усіх коефіцієнтів у цій реакції:

варіанти відповідей

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2O

Li + 2H2O = Li(OH)2 + H2

сума коефіцієнтів: 7

сума коефіцієнтів: 5

сума коефіцієнтів: 9

Запитання 3

Запиши хімічну реакцію взаємодії лужного металу K з водою, вказавши формулу лугу, що утворюється. Встанови коефіцієнти у цій реакції:

варіанти відповідей

2K + 2H2O = 2KOH + H2

4K + 2H2O = 2K2OH + H2

K + 2H2O = K(OH)2 + H2

Запитання 4

Кальцій оксид CaO прореагував з водою. Відмітьте формулу продукту взаємодії:

варіанти відповідей

Ca(OH)2

HCaO3

H2CaO4

CaOH

Запитання 5

Встанови формулу продукту взаємодії магній оксиду з водою:

варіанти відповідей

MgO + H2O = Mg(OH)2

MgO + H2O = MgOH

MgO + H2O = H2MgO2

MgO + H2O = HMgO3

Запитання 6

При взаємодії з водою основного оксиду з водою утворюється луг Ca(OH)2. Знайди формулу цього оксиду:

варіанти відповідей

CaO

Ca2O2

CaO2

Ca2O

Запитання 7

Обери коефіцієнти у хімічному рівнянні взаємодії основного оксиду K2O з водою, та вкажи суму:

... K2O + ... H2O = ... KOH

варіанти відповідей

K2O + H2O = 2KOH

K2O + H2O = KOH

сума коефіцієнтів реакції: 4

сума коефіцієнтів реакції: 3

сума коефіцієнтів реакції: 2

Запитання 8

При розчиненні у воді основного оксиду утворюється луг. Укажи хімічну формулу лугу, який відповідає натрій оксиду Na2O та встанови його молекулярну масу:

варіанти відповідей

NaOH

Na(OH)2

Na2OH

молекулярна маса лугу: 40

молекулярна маса лугу: 57

молекулярна маса лугу: 63

Запитання 9

Через розчин солі NaCl пропустили електричний струм. Укажи коефіцієнти цієї реакції, та обчисли їх суму:

варіанти відповідей

2NaCl + 2H2O =ел.струм 2NaOH + H2↑ + Cl2

NaCl + H2O =ел.струм NaOH + H2↑ + Cl2

сума коефіцієнтів реакції: 8

сума коефіцієнтів реакції: 5

сума коефіцієнтів реакції: 6

Запитання 10

Через розчин солі KCl пропустили електричний струм. Зазнач формулу лугу, що утворився. Укажи коефіцієнти у рівнянні цього хімічного процесу:

варіанти відповідей

2KCl + 2H2O =ел. струм 2KOH + H2↑ + Cl2

2KCl + 2H2O =ел. струм 2K(OH)2 + H2O + Cl2

4KCl + 2H2O =ел. струм 2K2OH + H2↑ + 2Cl2

Запитання 11

До розчину солі додали розчин лугу. У результаті хімічної реакції випав осад. Розглянь малюнок і вкажи, розчини яких речовин змішали:

варіанти відповідей

Fe2(SO4)3 і NaOH

NiBr2 і KOH

Cu(NO3)2 і KOH

MnCl2 і NaOH

Запитання 12

У пробірці змішали розчини кальцій хлориду CaCl2 і луг KOH. У результаті хімічної реакції випав осад. Укажи формулу осаду. Розстав коефіцієнти у цій хімічній реакції:

варіанти відповідей

CaCl2 + 2KOH = Ca(OH)2 + 2KCl

CaCl2 + KOH = CaOH + KCl2

CaCl2 + KOH = CaOH + KCl + Cl↑

Запитання 13

У пробірці змішали розчини кальцій нітрату Ca(NO3)2 і луг KOH. У результаті хімічної реакції випав осад. Запиши формулу осаду. Розстав коефіцієнти у цій хімічній реакції:

варіанти відповідей

Ca(NO3)2 + 2KOH = Ca(OH)2↓ + 2KNO3

Ca(NO3)2 + 2KOH = CaO + 2KNO3 + H2O

2Ca(NO3)2 + 4KOH = Ca2(OH)2↓ + 4KNO3

Запитання 14

У пробірці змішали розчини хром(ιιι) сульфату Cr2(SO4)3 і луг KOH. У результаті реакції випав осад. Укажи формулу осаду. Розстав коефіцієнти у цій хімічній реакції,та їх суму:

варіанти відповідей

Cr2(SO4)3 + 6KOH = 2Cr(OH)3 + 3K2SO4

Cr2(SO4)3 + 6KOH = 2CrOH + 3K2SO4 + 2H2O2

сума коефіцієнтів реакції: 12

сума коефіцієнтів реакції: 14

сума коефіцієнтів реакції: 11

сума коефіцієнтів реакції: 13

Запитання 15

Встанови, які речовини потрібно вибрати, щоб отримати хімічну сполуку кальцій гідроксид:

варіанти відповідей

кальцій оксид і калій гідроксид

кальцій оксид і вода

кальцій карбонат і натрій гідроксид

калій гідроксид і кальцій ортофосфат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест