Паралельне перенесення. Поворот

Додано: 20 січня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
11 запитань
Запитання 1

Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.

варіанти відповідей

7

19

13

визначити неможливо

Запитання 2

Паралельне перенесення задано формулами х1 = х - 3; у1 = у + 2. У яку точку переходить початок координат за такого перенесення?

варіанти відповідей

(3; -2)

(-3;2)

(-3;-2)

(3;2)

Запитання 3

Під час паралельного перенесення точка А(2;4) переходить у точку А1(5;8). В яку точку переходить точка В(-3;-8)

варіанти відповідей

(1;-2)

(0;-4)

(-5;9)

(-2;-6)

Запитання 4

Паралельне перенесення задано формулами x1 = x - 2, y1 = y + 3. У яку точку при такому паралельному перенесенні перейде точка N(4; -2)?

варіанти відповідей

К(2; 5)

 К(2; -1)

К(2; 1)

К(7; -4)

Запитання 5

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка A(0; 0) переходить у точку B(2; -4), а також точка C(1; 2) переходить у точку D(3; -2)?

варіанти відповідей

Інколи

Ні

Так

визначити неможливо

Запитання 6

очка O – центр правильного шестикутника ABCDEF (див. рисунок). У яку точку при повороті навколо точки O на кут 600 за годинниковою стрілкою перейде точка D?

 A

 B

 C

 E

варіанти відповідей

А

В

С

Е

Запитання 7

Точка O – центр правильного шестикутника ABCDEF (див. рисунок). У який відрізок при повороті навколо точки O на кут 1800 проти годинникової стрілки перейде сторона CD?

варіанти відповідей

 FA

 EF

 AB

 BC

Запитання 8

Точка O – центр квадрата ABCD (див. рисунок). У який відрізок перейде сторона AD при повороті навколо точки O за годинниковою стрілкою на кут 900?

варіанти відповідей

AB

 BC

CD

 DA

Запитання 9

В яку точку переходить точка P(10;-10) при повороті відносно початку координат на 900 проти годинникової стрілки?

варіанти відповідей

 (10;10)

 (-10;10)

 (10;-10)

 (-10;-10)

Запитання 10

Знайти координати точки М1, у яку переходить точка M(3;-3) при повороті навколо початку координат на 900 за годинниковою стрілкою.

варіанти відповідей

 (0;3)

 (-3;3)

 (3;3)

 (-3;-3)

Запитання 11

Відрізок AB з координатами кінців A(-3;2) і B(4;-5) повернули на кут 1800 навколо початку координат і в результаті цього отримали відрізок A1B1 з координатами кінців…

варіанти відповідей

 A1(-2;3), B1(-4;5).

A1(3;-2), B1(5;-4).

 A1(3;-2), B1(-4;5).

A1(2;-3), B1(-5;4).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест