Паралельність прямих і площин у просторі

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Якій із плошин належить точка Р?

(див. малюнок)

варіанти відповідей

АВD

ADC

BDC

Не належить жодній із зображених площин

Запитання 2

Яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин?

варіанти відповідей

три точки

пряма

відрізок

будь-яка лінія

Запитання 3

У просторі дано дві мимобіжних прямих a і b і точку А, що не належить їм. Скільки існує площин, які проходять через точку А і паралельні прямим a і b?

варіанти відповідей

одна

жодної

дві

безліч

Запитання 4

Прямі ,bпопарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

безліч

визначити не можливо

Запитання 5

Точка D не лежить у площині трикутника АВС. Назвіть пряму, що мимобіжна з прямою СD і містить сторону трикутника

варіанти відповідей

АВ

ВС

АС

такої прямої не існоє

Запитання 6

Трапеції ABCD і ABC1D1 (АВ-основа трапецій) лежать у різних площинах. Точки М, N, K, P - середини відрізків AD, СВ, AD1, ВС1 відповідно. Яке взаємне розміщення прямих МN і РК?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

вмзначити не можливо

Запитання 7

На рисунку точка А середина відрізка РК, АВ ∥ СD, BC ∥ AD, BC ∥ PM, CD ∥ NK. Знайдіть РМ і NK, якщо СD=16см, ВС=8см.

варіанти відповідей

8см і 16 см

16см і 4см

8см і 32см

16см і 32см

Запитання 8

Дано куб АВСДА1В1С1Д1.Указати плошину, перелельну площині СВ1С1 

  

варіанти відповідей

А1Д1С1

 СДД1

АВ1В

 ДА1Д1

Запитання 9

Площини α і β паралельні. Із точки Р, що не належить цим площинам і не знаходиться між ними, проведено два промені. Один із них перетинає площини α і β у точках А1 і В1, а другий- у точках А2 і В2 відповідно, А1А2 = 8см,В1В2 = 12см,А2В3=40см. Знайти відношення РА22В2

варіанти відповідей

4

9

2

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест