Підготовка до контрольної роботи з теми:«Паралельність прямих і площин у просторі»

12 запитань
Запитання 1

Дві прямі, які лежать на одній площині і перетинаються під прямим кутом, називаються .....

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

прямі, які перетинаються

Запитання 2

Через пряму і точку, що не лежить на цій прямій, можна провести тільки одну ....

варіанти відповідей

пряму

точку

відрізок

площину

Запитання 3

Скільки площин можна провести через пряму і точку , що не лежить на цій прямій?

варіанти відповідей

0

1

2

безліч

Запитання 4

Щоб пряма й площина були паралельними, достатньо...

варіанти відповідей

щоб пряма належала площині

щоб пряма перетинала площину

щоб пряма була паралельна якій небудь прямій у площині

щоб пряма була паралельна трьом прямим цієї площини

Запитання 5

Якщо дві площини не мають спільних точок, то вони...

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

співпадають

мимобіжні

Запитання 6

Щоб дві площини були паралельними, достатньо...

варіанти відповідей

щоб вони мали спільну точку

щоб дві прямі, що перепинаються, однієї площини були паралельними двом прямим іншої площини

щоб яка-небудь пряма однієї площини була паралельна прямій другої площини

щоб яка-небудь пряма однієї площини була паралельна другій площині

Запитання 7

Дві площини, паралельні третій площині, між собою...

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

співпадають

перетинаються

Запитання 8

Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою площиною, то прямі перетину...

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

співпадають

перпендикулярні

Запитання 9

Яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин?

варіанти відповідей

будь-яка лінія

відрізок

промінь

пряма

Запитання 10

Скільки спільних точок мають паралельні прямі?

варіанти відповідей

2

1

0

безліч

Запитання 11

Як називаються дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються?

варіанти відповідей

пересічними

паралельними

мимобіжними

перпендикулярними

Запитання 12

Скільки прямих, паралельних даній прямій, можна провести через точку, яка не належить даній прямій?

варіанти відповідей

жодної

безліч

дві

одну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест