9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Паралельність прямих і площин у просторі. Паралельне проектування. Зображення просторових фігур на площині

12 запитань
Запитання 1

Паралельною проекцією прямої може бути …

варіанти відповідей

Пряма або відрізок

Відрізок або точка

Точка або пряма

Запитання 2

При паралельному проектування прямокутника не можна отримати…

варіанти відповідей

прямокутник

паралелограм

трапецію

відрізок

ромб

Запитання 3

Паралельною проекцією кута може бути …

варіанти відповідей

Промінь або пряма

Відрізок

Точка

Запитання 4

При паралельному проектуванні медіани трикутника проектуються у … 

варіанти відповідей

Бісектриси трикутника

Медіани трикутника

Висоти трикутника

Середні лінії трикутника

Запитання 5

Проекцією двох прямих, які перетинаються може бути …

варіанти відповідей

Паралельні прямі 

Мимобіжні прямі 

Пряма 

Дві прямі, що перетинаються

Запитання 6

При паралельному проектуванні …

варіанти відповідей

Зображенням прямої є відрізок

Зображенням прямокутного трикутника є довільний трикутник

Зберігається перпендикулярність прямих

Зберігається паралельність прямих

Запитання 7

Проекцією двох паралельних прямих не може бути:


варіанти відповідей

Одна пряма

Одна точка

Дві паралельні прямі

Дві точки

Всі відповіді вірні

Запитання 8

Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією різностороннього трикутника?

варіанти відповідей

Ромб

Прямокутний трикутник

Квадрат

Довільна трапеція

Запитання 9

Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією прямокутної трапеції?

варіанти відповідей

Ромб

Прямокутний трикутник

Квадрат

Довільна трапеція

Запитання 10

Укажіть фігуру, яка в загальному випадку є зображенням рівностороннього трикутника

варіанти відповідей

рівносторонній трикутник

рівнобедренний трикутник

тупокутний трикутник

довільний трикутник

прямокутний трикутник

Запитання 11

Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані і точки?

варіанти відповідей

На одній прямій

Неможливо визначити

Не лежать на одній прямій

Інша відповідь

Запитання 12

Дві точки лежать у деякій площині. Скільки різних прямих, які лежать у даній площині, можна провести через ці дві точки?

варіанти відповідей

жодної

жодної або одну

тільки одну

нескінченну множину

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест