Паралельність у просторі

Додано: 19 листопада 2019
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 78 разів
7 запитань
Запитання 1

Якщо кожна з двох різних площин α і β паралельна прямій m, то...

варіанти відповідей

площини α  і β збігаються

площини α  і β  паралельні або збігаються

площини α  і β обов’язково перетинаються

площини α  і β  обов’язково мимобіжні

площини α  і β  паралельні або перетинаються

Запитання 2

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Серед наведених укажіть пару паралельних прямих.

варіанти відповідей

BB1 і DD1

AB1 і DD1

CD і DD1

АD і A1B1

BB1 і AC

Запитання 3

Точка А не належить площині α. Скільки площин, паралельних площині α, можна провести через точку А?

варіанти відповідей

Жодної

Тільки одну

Тільки дві

Тільки три

Безліч

Запитання 4

Відрізок АВ не перетинає площину α, точка С —середина відрізка АВ. Через точки А, В і С проведені паралельні прямі, які перетинають площину α  в точках А1, В1 і С1 ; АА1=9 см, CC1=12 см. Знайдіть довжину відрізка BB1.

варіанти відповідей

1,5 см

3 см

15 см

18 см

24 см

Запитання 5

Укажіть фігуру, що може бути паралельною проекцією прямокутної трапеції.

варіанти відповідей

Прямокутник

Довільний чотирикутник

Довільна трапеція

Пряма

Відрізок

Запитання 6

Через точку К – середину сторони АС трикутника ABC проведено площину α паралельну прямій ВС, площина α  перетинає пряму АВ у точці F. Укажіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Площини α  і ABC мають тільки дві спільні точки К і F

Лінією перетину площин α  і ABC є відрізок KF

Сторона АВ трикутника ABC паралельна прямій KF

Відрізок KF є середньою лінією трикутника ABC

Пряма KF паралельна будь-якій площині, що містить пряму ВС і не містить точку А

Запитання 7

Площини α і β паралельні. Через точку М, розташовану між ними, проведено прямі. Одна з прямих перетинає α і β в точках А1 і B1  а друга — у точках А2, і В2 відповідно. Знайдіть довжину відрізка АІА2, якщо вона на 8 см більша за довжину відрізка В1В2, А1В1 = 30 см, МB1 = 5 см.

варіанти відповідей

3 см

2 см

10 см

12 см

2,5 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест