Переміщення (9 клас)

Додано: 19 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 297 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

рівносторонній трикутник

коло

відрізок

Запитання 2

Яка з наведених фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

трапеція

прямокутник

коло

рівнобедрений трикутник

Запитання 3


Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричної точці К відносно точки N(1;0)


 

 

  

  

варіанти відповідей

(1; 2)

(-1; 2)

(1; -2)

(-1; -2)

Запитання 4

Дано точку С( 1;3). Знайти координати точки С₁, у яку перейде точка С при повороті навколо початку координат на 90° проти годинникової стрілки.

варіанти відповідей

 (-3;1)

(3;-1)

  (-1;3)

  (-2;2)

Запитання 5

Укажіть малюнок, на якому зображено поворот.

варіанти відповідей
Запитання 6

Відносно якої точки симетричні точки С( 3;5) і D( -1; -3 ) ?


варіанти відповідей

М(2;2)


 N(-2;4)

  Р(1;1)

  К(-1;-1).

Запитання 7

Які координати має точка, симетрична точці Р(-6;4) відносно осі Oх?

варіанти відповідей

 (-6;-4)

(-6;4)

  (6;4)

  (6;-4)

Запитання 8

Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х + 2, у′ = у - 2. Вказати координати точки, в яку перейде початок координат при цьому паралельному перенесенні.

варіанти відповідей

(-2;2)

(2; 2)

(2; -2)

(-2; -2)

Запитання 9

При паралельному перенесенні точка А(5;- 8) переходить у точку В(-1;- 6). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка С(-1;-9)?

варіанти відповідей

(7;-12)

  (7;-7)

  (-7;-7)

  (-7;-12)

Запитання 10

 У яку точку відобразиться центр кола (х + 7)² + (у + 11)² = 9 при симетрії відносно осі ординат?

варіанти відповідей

( 7;11)

  ( 9;11)

  (-7;-11)

  (7;-11)

Запитання 11

Точки А(-2; у) і В(х; 5) симетричні відносно початку координат. Знайдіть х та у.


   

  

  

варіанти відповідей

х = -2; у = -5х = -2; у = 5  

  х = 2; у = -5

   х = 2; у = 5

Запитання 12

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест