Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Тест виконано: 12 разів
34 запитання
Запитання 1

Позначте електронну формулу хімічного елемента, що утворює вищий оксид складу R2O5:

варіанти відповідей

5s25p2

4s24p2

2s22p4

4s24p3

Запитання 2

В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по два електрони?

варіанти відповідей

Zn і Si 

P і As 

B і Al

Mg і Ca

Запитання 3

В якій парі обидва хімічні елементи мають однакове число енергетичних рівнів?

варіанти відповідей

B і Ne 

Al і As 

Si і Sn

K і Cs 

Запитання 4

В якій парі обидва хімічні елементи належать до d-елементів?

варіанти відповідей

Sc і Mo

As і Sb

Cl і Mn

Zn і Ca

Запитання 5

Позначте можливі ступені окиснення Карбону: 

варіанти відповідей

–6; 0,+6

–2;0, +2

+5; 0, –3

–4; 0,+4

Запитання 6

Установіть відповідність між загальною формулою вищого оксиду та електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атома хімічного елемента :

варіанти відповідей

RO - ns2np3

R2O5 - ns2

R2O7 - ns2np5

R2O3 - ns2np1

Запитання 7

Установіть відповідність між електронною формулою хімічного елемента та валентними можливостями атома:

варіанти відповідей

+15P 1s22s22p63s23p3 І і ІІІ

+8O 1s22s22p4 - ІІ

+5B 1s22s22p1 - ІІІ

+26Fe 1s22s22p63s23p63d64s2 ІІ і ІІІ

Запитання 8

У якого хімічного елемента найбільший радіус атома: 

варіанти відповідей

P

As

N

Sb

Запитання 9

Який хімічний елемент має найкращі відновні властивості:

варіанти відповідей

Кальцій

Магній

Стронцій

Барій

Запитання 10

Проаналізуйте твердження та позначте правильну відповідь:

I Кисень може бути тільки окисником

II Вольфрам належить до d-елементів

варіанти відповідей

Правильним є тільки I твердження

Правильними є I та II твердження

Правильним є тільки II твердження

Твердження I та II неправильні 

Запитання 11

Проаналізуйте твердження та позначте правильну відповідь:

I Арсен є p-елементом

II Аргентум є s-елементом

варіанти відповідей

Правильним є тільки I твердження 

Правильними є I та II твердження

Правильним є тільки II твердження

Твердження I та II неправильні 

Запитання 12

Вкажіть значення валентності, яку не може виявляти в збудженому стані елемент , електронна формула якого ...3S23P5

варіанти відповідей

3

4

5

7

Запитання 13

Елемент знаходиться в 4 періоді, побічній підгрупі третьої групи. Яка скорочена електронна формула йому відповідає:

варіанти відповідей

4s13d2

4s23d1

4s24d1

4s24p1

Запитання 14

Яка з наведених скорочених електронних формул відповідає елементу з найбільшою електронегативністю:

варіанти відповідей

2s22p5

3s23p5

4s24p5

5s25p5

Запитання 15

Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 4 електрони:

варіанти відповідей

16

6

12

30

Запитання 16

Укажіть нуклонне число хімічного елемента, розташованого в 4-му періоді, V групи, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва:

варіанти відповідей

51

75

33

23

Запитання 17

Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3:

варіанти відповідей

5

7

13

15

Запитання 18

 Властивості елементів перебувають в періодичній залежності від :

варіанти відповідей

кількості нейтронів

величини заряду ядер їх атомів

кількості електронів на першому енергетичному рівні

кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Запитання 19

Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?

варіанти відповідей

17 і 17

17 і 20

20 і 17

20 і 20

Запитання 20

Нукліди Оксигену 16O та 18O

  

варіанти відповідей

містять різне число електронів

мають однакові нуклонні числа

містять різне число нейтронів

відрізняються зарядом ядер

Запитання 21

 У ряду оксидів SiO2 – Р2O5 – SO3 – Сl2O7 найсильніші кислотні властивості проявляє:

варіанти відповідей

SiO2

Р2O5

SO3

Сl2O7

Запитання 22

Відносна молекулярна маса оксиду елемента першої групи 62, який гідрат оксида цього елементу:

варіанти відповідей

LiOH

NaOH

KOH

CsOH

Запитання 23

Вкажіть елемент, який утворює хлорид складом RCl2:варіанти відповідей

 Рубідій

Цезій

 Алюміній

 Стронцій

Запитання 24

Закінчить речення: "Загальну кількість протонів і нейтронів у ядрі називають числом"

варіанти відповідей

протонним

нейтронним

нуклонним

електронним

Запитання 25

Ізотопи - це частинки, які маютьваріанти відповідей

однакове протонне число, але різне нуклонне число

 

 однакове нуклонне число, але різне протонне число

однакове протонне число і однакове нуклонне число

 різні протонні і нуклонні числа

Запитання 26

Яке з наведених протонних чисел належить галогену


 

варіанти відповідей

 53

 35

18

 11

Запитання 27

На що вказує порядковий номер елементаваріанти відповідей

заряд ядра атома

 кількість електронів в атомі

 кількість нейтронів в атомі

 значення нуклонного числа

Запитання 28

Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких виявляють кислотні властивості

варіанти відповідей

7

 10

12

 16

 19

Запитання 29

Вкажіть елементи, які найбільш подібні між собою за хімічними властивостями

варіанти відповідей

Cl

 S

 P

 

 Xe

Запитання 30

Вкажіть протонні числа елементів, атоми яких утворюють вищі оксиди, яким відповідає кислота типу Н2RO4

варіанти відповідей

 8

32

34

 44

 52

Запитання 31

Вкажіть елементи, які утворюють прості речовини немолекулярної будови

варіанти відповідей

Купрум 

 

 Ферум

 Оксиген

 Гідроген

Нітроген

Запитання 32

Вкажіть елемент V групи, який утворює вищий оксид із відносною молекулярною масою 230

варіанти відповідей

V

 As

 Nb

 Ta

Запитання 33

Вкажіть протонні числа елементів, атоми яких утворюють вищі гідроксиди складом R(OH)2варіанти відповідей

26


47

48

 52

56

Запитання 34

Ізобари - це частинки, які мають

варіанти відповідей

однакове нуклонне число, але різне протонне

 однакові нуклонне і протонне числа

 різні нуклонне і протонне числа 

 однакове протонне число, але різне нуклонне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест