18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

"Періодичний закон та перідична система хімічних елементів"

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 50 разів
20 запитань
Запитання 1

Визнач елемент, який розташований у 3 групі, головної підгрупи та визнач формулу вищого оксиду даного елемента

варіанти відповідей

Al

Sc

Cu

Au

R2O

RO

R2O3

R2O5

Запитання 2

Визнач елемент з протонним числом 17

варіанти відповідей

S

Cl

Al

P

Запитання 3

Відносна молекулярна маса оксиду елемента  III     групи дорівнює 102. Знайти елемент

варіанти відповідей

B

Al

Ti

Sc

Запитання 4

Визначте елемент, електронна формула якого має вигляд:

1s22s2p63s23p2 

варіанти відповідей

C

Al

Si

P

Запитання 5

Укажіть частинки, які входять до складу атома:

варіанти відповідей

а) протони та нейтрони;

в) електрони та  нейтрони.

б) електрони, протони, нейтрони;

г) нуклони та електрони

Запитання 6

Укажіть рядок, що містить тільки елементи головної підгрупи ІІІ групи

варіанти відповідей

Na, Mg, Al

Al, Ga, In

Zn, Cd, Hg

Sc, Y, La

Запитання 7

Символи p-елементів наведено в рядку

варіанти відповідей

Be, Mg, Ca

Li, Na, K

Zn, Cd, Hg

 F, Cl, Br

Запитання 8

Визначте елемент, електронна формула якого має вигляд: 1s22s22p5

варіанти відповідей

Хлор

Флуор 

Оксиген

Запитання 9

Найдіть відповідність між елементом та його електронною формулою.

А) Na   1) 1s2 2s2 2p63s23p63d04s2

Б) Cl     2) 1s2 2s2 2p63s23p5

В) Ca    3) 1s2 2s2 2p63s1

Г) C       4) 1s2 2s2 2p2

варіанти відповідей

А-3, Б-2, В-1, Г-4.

 А-3, Б-1, В-2, Г-4.

А-2, Б-4, В-1, Г-3.

А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Запитання 10

Скільки енергетичних рівнів має атом Карбону?

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 11

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Простір навколо ядра, де ймовірне перебування електронів максимальне, називається електронна хмаринка.

На одній орбіталі може рухатися тільки один електрон.

В ядрі атома міститься однакова кількість протонів та нейтроів.

Максимальна кількість електронів на другому енергетичному рівні дорівнює 8

Запитання 12

Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:  

варіанти відповідей

13 і 21

30 і 38

20 і 30

10 і 11

Запитання 13

Елемент, у якого на зовнішньому рівні 4 електрони, має протонне число:  

варіанти відповідей

21

29

32

4

Запитання 14

Визначте хімічний елемент за графічною формулою:

варіанти відповідей

Be

Fe

F

P

Запитання 15

У періодах металічні властивості елементів

варіанти відповідей

зростають зі збільшенням атомної маси

спадають зі збільшенням атомної маси

не змінюються

Запитання 16

В періодичній системі всього груп:

варіанти відповідей

10

8

9

Запитання 17

Порядковий номер елемента вказує на:

варіанти відповідей

заряд ядра атома

кількість електронів

кількість протонів

кількість нейтронів

Запитання 18

Атом складається з позитивно зарядженого ядра та:

варіанти відповідей

електронів

протонів

нейтронів

Запитання 19

Ядро атома складається з:

варіанти відповідей

електронів

протонів

нейтронів

Запитання 20

За номером періода можно визначити

варіанти відповідей

кількість електронів

кількість енергетичних рівнів

валентність

заряд ядра

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест