Перпендикуляр і похила

Додано: 10 грудня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Перпендикуляр і похила
Тест виконано: 400 разів
16 запитань
Запитання 1

Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

безліч

одна

жодної

відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 2

З деякої точки простору до даної площини проведено перпендикуляр завдовжки 6 см і похилу 9 см. Довжина проекції перпендикуляра на похилу дорівнює...

варіанти відповідей

2√5 см

5 см

3√5 см

4 см

Запитання 3

Відрізок АВ проведений з точки А до площини α це...

варіанти відповідей

похила

перпендикуляр

проекція похилої

 основа перпендикуляра

Запитання 4

Відрізок АС проведений з точки А до площини α це....

варіанти відповідей

 перпендикуляр

проекція похилої

 похила

основа похилої

Запитання 5

Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...

варіанти відповідей

 проекцією  

   перпендикуляром  

   похилою  

  основою похилої

Запитання 6

АМ, АК - похилі на площину. Якщо АМ 〉 АК, то ...

варіанти відповідей

МН 〉 КН

 МН = КН

МН 〈 КН

інша відповідь

Запитання 7

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 8 см, а довжина проекції – 6 см. Знайдіть довжину похилої, проведеної з точки до прямої.

варіанти відповідей

14 см

10 см

16 см

8 см

12 см

Запитання 8

З точки до прямої проведено дві похилі АМ та АК, завдовжки 26 і 25 см. Проекція першої похилої на пряму дорівнює МН=10 см. Знайдіть проекцію другої похилої КН на пряму.

варіанти відповідей

7 см

8 см

9 см

10 см

11 см

Запитання 9

Відстанню від точки до площини називається

варіанти відповідей

довжина перпендикуляра, опущеного із точки на цю площину

довжина перпендикуляра, проведеного із любої точки однієї площини до другої площини

відстань від цієї точки до любої із точок , які належать площині 

відстань між двома площинами

Запитання 10

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть проекцію відрізка DB1 на площину СDD1

варіанти відповідей

AB1

B1C

DC1

F1D

Запитання 11

Якщо з точки проведено дві рівні похилі, то

варіанти відповідей

більша похила має більшу проекцію

більша похила має меншу проекцію

вони збігаються

вони мають рівні проекції

Запитання 12

З даної точки до площини проведено перпендикуляр і похилу. Довжина перпендикуляра дорівнює довжині проекції похилої. Знайти кут між перпендикуляром і похилою.

варіанти відповідей

600

300

450

900

Запитання 13

Вказати, які з даних відрізків є проекціями похилих

варіанти відповідей

АК, ВК

ВС, КС

АВ, КВ

АВ, ВС

Запитання 14

Відомо, що пряма а перпендикулярна до площини β, а площина β паралельна прямій с. Яке взаємне розміщення прямих а і с?

варіанти відповідей

Перпендикулярні

Паралельні

Мимобіжні

Мимобіжні або перпендикулярні

Запитання 15

Яке з наведених тверджень НЕПРАВИЛЬНЕ?

варіанти відповідей

Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої

Через будь-яку точку простору можна провести пряму, перпендикулярну до заданої площини

Якщо одна з двох перпендикулярних прямих паралельна площині, то друга пряма обов'язково перпендикулярна до цієї площини

Якщо дві площини перпендикулярні до однієї і тієї ж прямої, то ці площини паралельні

Запитання 16

Кожна з прямих КА і LB перпендикулярна до площини паралелограма АВСD. Яким є взаємне розміщення прямих КА і LB?

варіанти відповідей

Не можна визначити

Паралельні

Перетинаються

Мимобіжні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест