С/Р.Перпендикуляр та похила до площини

Додано: 23 лютого 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Перпендикуляр і похила
Тест виконано: 342 рази
12 запитань
Запитання 1

Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

безліч

одна

жодної

відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 2

Відрізок АВ проведений з точки А до площини α це...

варіанти відповідей

похила

перпендикуляр

проекція похилої

 основа перпендикуляра

Запитання 3

Відрізок АС проведений з точки А до площини α це....

варіанти відповідей

 перпендикуляр

проекція похилої

 похила

основа похилої

Запитання 4

Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...

варіанти відповідей

 проекцією  

   перпендикуляром  

   похилою  

  основою похилої

Запитання 5

АМ, АК - похилі на площину. Якщо АМ 〉 АК, то ...

варіанти відповідей

МН 〉 КН

 МН = КН

МН 〈 КН

інша відповідь

Запитання 6

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 8 см, а довжина проекції – 6 см. Знайдіть довжину похилої, проведеної з точки до прямої.

варіанти відповідей

14 см

10 см

16 см

8 см

12 см

Запитання 7

Якщо з точки проведено дві рівні похилі, то

варіанти відповідей

більша похила має більшу проекцію

більша похила має меншу проекцію

вони збігаються

вони мають рівні проекції

Запитання 8

З даної точки до площини проведено перпендикуляр і похилу. Довжина перпендикуляра дорівнює довжині проекції похилої. Знайти кут між перпендикуляром і похилою.

варіанти відповідей

600

300

450

900

Запитання 9

Вказати, які з даних відрізків є проекціями похилих

варіанти відповідей

АК, ВК

ВС, КС

АВ, КВ

АВ, ВС

Запитання 10

Вказати, які з даних відрізків є похилими

варіанти відповідей

АК, КС

ВС, КС

АВ, АК

АВ, ВС

Запитання 11

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 5 см, а довжина похилої – 13 см. Знайдіть довжину проєкції даної похилої на площину.

варіанти відповідей

144 см

√194 см

18 см

8 см

12 см

Запитання 12

Користуючись рисунком вкажіть кут між похилою та площиною

варіанти відповідей

< ACB

< ABC

< BAC

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест