Перпендикуляр і похила

Додано: 27 листопада 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Перпендикуляр і похила
Тест виконано: 403 рази
17 запитань
Запитання 1

Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

безліч

одна

жодної

відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 2

З деякої точки простору до даної площини проведено перпендикуляр завдовжки 6 см і похилу 9 см. Довжина проекції перпендикуляра на похилу дорівнює...

варіанти відповідей

2√5 см

5 см

3√5 см

4 см

Запитання 3

Відрізок АВ проведений з точки А до площини α це...

варіанти відповідей

похила

перпендикуляр

проекція похилої

 основа перпендикуляра

Запитання 4

Відрізок АС проведений з точки А до площини α це....

варіанти відповідей

 перпендикуляр

проекція похилої

 похила

основа похилої

Запитання 5

Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...

варіанти відповідей

 проекцією  

   перпендикуляром  

   похилою  

  основою похилої

Запитання 6

АМ, АК - похилі на площину. Якщо АМ 〉 АК, то ...

варіанти відповідей

МН 〉 КН

 МН = КН

МН 〈 КН

інша відповідь

Запитання 7

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 8 см, а довжина проекції – 6 см. Знайдіть довжину похилої, проведеної з точки до прямої.

варіанти відповідей

14 см

10 см

16 см

8 см

12 см

Запитання 8

З точки до прямої проведено дві похилі АМ та АК, завдовжки 26 і 25 см. Проекція першої похилої на пряму дорівнює МН=10 см. Знайдіть проекцію другої похилої КН на пряму.

варіанти відповідей

7 см

8 см

9 см

10 см

11 см

Запитання 9

Відстанню від точки до площини називається

варіанти відповідей

довжина перпендикуляра, опущеного із точки на цю площину

довжина перпендикуляра, проведеного із любої точки однієї площини до другої площини

відстань від цієї точки до любої із точок , які належать площині 

відстань між двома площинами

Запитання 10

Якщо з точки проведено дві рівні похилі, то

варіанти відповідей

більша похила має більшу проекцію

більша похила має меншу проекцію

вони збігаються

вони мають рівні проекції

Запитання 11

З даної точки до площини проведено перпендикуляр і похилу. Довжина перпендикуляра дорівнює довжині проекції похилої. Знайти кут між перпендикуляром і похилою.

варіанти відповідей

600

300

450

900

Запитання 12

Вказати, які з даних відрізків є проекціями похилих

варіанти відповідей

АК, ВК

ВС, КС

АВ, КВ

АВ, ВС

Запитання 13

Яке з наведених тверджень НЕПРАВИЛЬНЕ?

варіанти відповідей

Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої

Через будь-яку точку простору можна провести пряму, перпендикулярну до заданої площини

Якщо одна з двох перпендикулярних прямих паралельна площині, то друга пряма обов'язково перпендикулярна до цієї площини

Якщо дві площини перпендикулярні до однієї і тієї ж прямої, то ці площини паралельні

Запитання 14

Вказати, які з даних відрізків є похилими

варіанти відповідей

АК, КС

ВС, КС

АВ, АК

АВ, ВС

Запитання 15

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 5 см, а довжина похилої – 13 см. Знайдіть довжину проєкції даної похилої на площину.

варіанти відповідей

144 см

√194 см

18 см

8 см

12 см

Запитання 16

Користуючись рисунком вкажіть кут між похилою та площиною

варіанти відповідей

< ACB

< ABC

< BAC

Запитання 17

З точки до площини проведені перпендикуляр та похила. Довжина проєкції похилої на площину дорівнює 7 см. Знайдіть довжину похилої, якщо вона утворює з перпендикуляром кут 300

варіанти відповідей

14 см

3,5 см

7 см

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест