Перпендикулярність прямих та прямої і площини. Перпендикуляр і похила .

Додано: 28 листопада 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 341 раз
8 запитань
Запитання 1

Точка А лежить поза площиною ɑ. Скільки можна провести через точку А прямих, перпендикулярних до площини ɑ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 2

Пряма КО перпендикулярна до діагоналей АС і ВD квадрата ABCD, які перетинаються в точці О. Яким є трикутник КОМ, де М - довільна точка АВ?

варіанти відповідей

Прямокутний

Гострокутний

Тупокутний

Визначити неможливо

Запитання 3

Яка з прямих не є перпендикулярною до прямої АВ (Рис. 1)?

варіанти відповідей

AA1

A1D1

D1C

A1C1

Запитання 4

Точка О - центр правильного трикутника АВС. Через точку О до площини трикутника проведено перпендикуляр ОМ. Знайдіть відстань від точки М до вершин трикутника, якщо ОМ = 1 см, АВ = 3 см.

варіанти відповідей

1

2

3

√10

Запитання 5

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть проекцію відрізка DB1 на площину (СDD1 ).

варіанти відповідей

AB

DC1

CC1

DD1

Запитання 6

Із точки А проведено до площини α перпендикуляр АС та похилі АВ і АD. Знайдіть проекцію похилої AD на площину α, якщо ∠ВАС=45°, АВ=8 см,

АD=9 см.

варіанти відповідей

23 см

30 см

17 см

7 см

Запитання 7

Із точки М провели до площини α рівні похилі МА, МВ, МС. Чи можуть точки А, В, С бути вершинами:

варіанти відповідей

рівнобедреного трикутника

рівностороннього трикутника

прямокутного трикутника

різностороннього трикутника

Запитання 8

З точки А до площини α проведено похилі АВ і АС завдовжки 25 см і 17 см відповідно. Знайдіть відстань від точки А до площини α, якщо проекції даних похилих на цю площину відносяться як 5 : 2.

варіанти відповідей

16 см

225 см

15 см

30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест