Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Предмет: Геометрія, 10 клас.

Тест створено для перевірки знань по темі "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Додано: 22 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
8 запитань
Запитання 1

О - точка перетину діагоналей ромба ABCD. Через т. О проведено перпендикуляр КО до площини ромба. Виберіть прямокутний трикутник.

варіанти відповідей

Δ ВОК;

Δ ВDК

Δ АКD

Δ КСВ

Запитання 2

До площини квадрата ABCD, площа якого дорівнює 21см2, проведено перпендикуляр завдовжки 10 см. Знайдіть довжину похилої МА.варіанти відповідей

16 см;

12 см;     

11 см;

14 см.


Запитання 3

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD. Укажіть, користуючись рисунком, прямий кут.


варіанти відповідей

MAB

MAD

MDA

MDC.

Запитання 4

Відрізок НА - перпендикуляр до площини прямокутного трикутника Δ АВС (∠С = 900), зображеного на рисунку. Укажіть прямий кут. 


варіанти відповідей

HBA;     

АВС;     

CHA

HCB.

Запитання 5

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD. Виберіть правильне твердження. 


варіанти відповідей

МВ >МС;

МС >МD;

МА < МС;

МА = МС.

Запитання 6

Які з наведених тверджень є правильними?

І. Якщо пряма перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проєкції.

ІІ. Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.

ІІІ. Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона паралельна до самої похилої.


варіанти відповідей

лише І та ІІ;

лише І та ІІІ;

І, ІІ та ІІІ;

лише ІІІ.

Запитання 7

З точки M до площини проведено похилу. Довжина проекції похилої дорівнює 13 см, а кут між похилою і проекцією дорівнює 45°. Знайдіть довжину перпендикуляра, проведеного до площини.

варіанти відповідей

12 см;

13 см;

15 см;

16 см.

Запитання 8

Вставте пропущене слово так, щоб твердження було правильним:

Дві прямі, перпендикулярні до однієї площини ... між собою.

варіанти відповідей

 перпендикулярні  


 мимобіжні

 перетинаються

паралельні 

паралельні або мимобіжні 

 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест