Самостійна робота з теми: "Перпендикуляр та похила"

Додано: 22 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Відрізок АВ проведений з точки А до до площини α це....

варіанти відповідей

проекція похилої

 вектор

похила

 перпендикуляр

Запитання 2

Відрізок АС проведений з точки А до до площини α це....

варіанти відповідей

проекція похилої

 вектор

похила

 перпендикуляр

Запитання 3

До площини квадрата ABCD, площа якого дорівнює 36 см2, проведено перпендикуляр DМ завдовжки 8 см. Знайдіть довжину похилої МА.

варіанти відповідей

16 см   

14 см

 10 см

12 см  

Запитання 4

Відрізок ВС проведений з точки А до до площини α це....

варіанти відповідей

проекція похилої

 вектор

похила

 перпендикуляр

Запитання 5

Оберіть найбільший відрізок (перпендикуляр та похила проведені з однієї точки на одну й ту саму площину)

варіанти відповідей

Перпендикуляр

Похила

Проекція

Не можна порівняти без числових даних

Запитання 6

З точки А на площину α проведено перпендикуляр AD і похилу АВ. Знайдіть АВ, якщо AD = 8 см, BD = 6 см.

варіанти відповідей

9 см

12 см

10 см

11 см

Запитання 7

З точки А на площину α проведено перпендикуляр AD і похилу АВ. Знайдіть BD, якщо AВ= 5 см, АD = 3 см.

варіанти відповідей

 4 см

2 см

 7 см

 6 см

Запитання 8

З точки А на площину α проведено перпендикуляр AD і похилу АВ. Знайдіть BD, якщо AD= 20 см, ∠А = 45°.

варіанти відповідей

10√3 см


20 см

10 см

10√2 см

Запитання 9

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої дорівнює 5 см, а довжина похилої – 13 см. Знайдіть довжину проєкції похилої.


варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 10

З точки до прямої проведено дві похилі завдовжки 26 і 25 см. Проекція першої на пряму дорівнює 10 см. Знайдіть проекцію другої похилої на пряму.


варіанти відповідей

7

8

11

9

Запитання 11

Із точки А до площини α проведено дві похилі АВ і АС та перпендикуляр АО. Якщо АВ = 13 см, АС = 9 см, то...

варіанти відповідей

ВО<ОС

ВО = ОС

ВО>ОС

не можна визначити

Запитання 12

Знайдіть кут між похилою АВ та площиною α, якщо довжина АВ дорівнює 30см, а точка А віддалена від площини α на 15см.


варіанти відповідей

30°

45°

60°

90°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест