Перпендикулярність і відстані у просторі 2

Додано: 16 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.

варіанти відповідей

AB, АD, AC

BD, DC, MD

AB, AD, MC

AD, DC, MD

AB, BD, MD

Запитання 2

Знайдіть довжину AC1 − діагоналі куба ABCDA1B1C1D1, якщо ребро куба дорівнює 2 см.

варіанти відповідей

2√̅2̅ см

2√̅3̅ см

4√̅3̅ см

3√̅2̅ см

√̅6̅ см

Запитання 3

З точок А і С, що не належать площині α, проведено до площини два перпендикуляри AB і CD. AB = 9 см, і CD = 17 см, BD = 6 см. Знайдіть довжину відрізка АС.

варіанти відповідей

6 см

21 см

100 см

√̅1̅4̅ см

10 см

Запитання 4

З точки M до площини α проведено дві похилі MB = 15 см і MC = 13 см Обчисліть проекцію похилої MB, якщо проекція похилої MC дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

5 см

12 см

9 см

6 см

8 см

Запитання 5

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть величину кута між прямими AD і B1C.

варіанти відповідей

60o

30o

45o

0o

90o

Запитання 6

Точка M знаходиться на відстані 24 см і 10 см від двох взаємноперпендикулярних площин. Знайдіть відстань від цієї точки до прямої перетину цих площин.

варіанти відповідей

34 см

14 см

24 см

26 см

10 см

Запитання 7

Вершина M рівностороннього трикутника MNK віддалена від площини β на 9 см, сторона NK лежить в площині β. Визначити кут між площинами (MNK) і β, якщо довжина сторони трикутника рівна 12 см.

варіанти відповідей

90о

60о

30о

45о

15о

Запитання 8

Відстань від точки N до вершин квадрата дорівнює 13 см. Знайдіть відстань від точки N до площини квадрата, якщо його сторона 12√̅2̅ см.

варіанти відповідей

5 см

12 см

13 см

24 см

4 см

Запитання 9

Площина α, яка паралельна основі ВС трапеції АВСD, перетинає сторони АВ і СD в точках М і К відповідно. K − середина CD, MK = 10 см, ВС = 4 см. Знайдіть довжину відрізка AD.

варіанти відповідей

14 см

4 см

10 см

16 см

7 см

Запитання 10

Кінці ребер куба, які виходять з однієї вершини, сполучено відрізками. Знайдіть площу трикутника, який утворився при цьому, якщо довжина ребра куба рівна 2√̅3̅ см.

варіанти відповідей

6√̅3̅ см2

12 см2

6 см2

12√̅3̅ см2

18√̅3̅ см2

Запитання 11

Відрізок МК середня лінія трикутника АВС (МАС, КАВ), у якому ∠В = 90о. Відрізок РM − перпендикуляр до площини (АВС). Визначте прямі кути.

варіанти відповідей

АВР, ∠СВР, ∠ВМР.

СМР, ∠ВМР, ∠САР.

ВСР, ∠КМР, ∠САР.

ВСР, ∠СВР, ∠ВМР.

АКР, ∠СМР, ∠ВМР.

Запитання 12

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Через ребра А1B1 і СD проведено площину. Укажіть лінійні кути, які визначають кут між площинами (А1B1СD) і (AВВ1A1).

варіанти відповідей

A1B1C1, ∠B1A1D1

AA1D, ∠BB1C

AA1B1, ∠BB1A1

AA1C, ∠BB1D

BB1D, ∠BB1C

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест