19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Перпендикулярність площин

Додано: 20 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 69 разів
7 запитань
Запитання 1

Якщо дві площини перпендикулярні, то …

варіанти відповідей

Кут між ними дорівнює 90º 

Усяка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

Запитання 2

Вибери правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо площини α і β перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить у площині α, перпендикулярна площині β

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то ці площини паралельні

Якщо площини α і β перпендикулярні, то площина α перпендкулярна до будь-якої прямої, паралельної площині β

Через точку, яка не лежить на площині, можно провести безліч площин, перпендикулярних даній.

Запитання 3

Дано три площини α, β і γ такі, що α⊥β, β⊥γ. Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

 Площини α і γ паралельні.

Кут між площинами α і γ дорівнює 450

Площини α і γ перпендикулярні.

 Жодне з інших трьох тверджень не є правильним

Запитання 4

Дано двогранний кут, міра якого 60°. AO ┴ MN, BO ┴ MN, АВ ┴ β, АВ = 12 см. Знайти АО

варіанти відповідей

24

8√3

12√3

6√3

Запитання 5

Дано дві площини α і β, які перетинаються по прямій l. На площині α лежать точки А і С, а на площині β - точки В і С, причому АС ⊥ ВС, l ⊥ AC, l ⊥ BC. Укажіть можливе взаємне розташування площин α і β.

варіанти відповідей

α ∩ β

α ∥ β

α = β

α ⊥ β

Запитання 6

Площини рівносторонніх трикутників ABC i ADC перпендикулярні. ВМ - медіана Δ АВС, ВМ=5 см. Обчисліть довжину відрізка BD.

варіанти відповідей

10 см

5 см

5√2 см

2,5√3 см

√5 см

Запитання 7

Дано паралелограм ABCD і Δ АКС, точка Н належить АС. Виберіть умови, за якою можна стверджувати, що площини (АКС) і (АВС) перпендикулярні

варіанти відповідей

КН - медіана Δ АКС і ВН ⊥ АС

КН - висота Δ АКС і ВН ⊥ АС

КН - бісектриса Δ АКС і ВН ⊥ АС

КН - довільний відрізок площини (АКС) і КН ⊥ АС

КН - довільний відрізок площини (АКС) і КН ⊥( АВС)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест