Перпендикулярність площин. Двогранний кут.

Додано: 8 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 2

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 3

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

двогранного, найбільшого лінійного

лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

Запитання 4

Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.

варіанти відповідей

1790

1810

890

920

Запитання 5

Пряма ЕА перпендикулярна до площини квадрата АВСD. Якому з наведених кутів дорівнює кут між площинами АВС і ВСЕ?

варіанти відповідей

АВС

ВСЕ

АВЕ

ЕВС

Запитання 6


Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої і площини ABС?

варіанти відповідей

перетинаються, але не перпендикулярні

перпендикулярні

пряма лежить у площині

паралельні

Запитання 7

Виберіть перпендикулярні площиниваріанти відповідей

АА1В1 і СС1D1

ABC i CAA1

АA1C1 i BВ1D1

CBB1 i DAA1

Запитання 8

На рисунку зображено куб. Виберіть правильні твердженняваріанти відповідей

Кут між прямими С1С і АВ дорівнює 00

Кут між площиною АСС1 і ВВ1D1 дорівнює 900

Кут між прямими АВ1 і АС дорівнює 600

Кут між площинами АА1С1 і СВВ1 дорівнює 450

Запитання 9

Оберіть правильне твердження:

1) якщо площини a і b перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить у площині a, перпендикулярна до площини b;

2) якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то ці площини паралельні?

3) якщо площини a і b перпендикулярні, то площина a перпендикулярна до будь-якої прямої, паралельної площині b;
варіанти відповідей

1), 3)

3)

1)

2), 3)

2)

1), 2), 3)

Запитання 10

Площини прямокутників ABCD і CBFE перпендикулярні. Оберіть правильні твердження:варіанти відповідей

BF ⊥ AB

BE ⊥ AB

BE ⊥ BD

BD ⊥ FE

Запитання 11

Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть значення, якого не може набувати φ:варіанти відповідей

0

90

91

89

Запитання 12

Вкажіть усі правильні твердження...


варіанти відповідей

Величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута.

Кутом між площиною і прямою, що її перетинає називають кут між прямою і її проекцією на цю площину.

Якщо пряма паралельна площині, або належить їй, то вважають, що кут між такою прямою і площинною дорівнює 90°

Двогранний кут, це кут між двома прямими, що перетинаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест