Перпендикулярність прямої та площини

Додано: 18 січня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 2229 разів
9 запитань
Запитання 1

Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна ...

варіанти відповідей

до будь-якої прямої, що лежить у цій площині

хоча б до однієї прямої, що лежить у цій площині

Запитання 2

а ⊥ α. Як можна прочитати цей запис?

варіанти відповідей

пряма а перпендикулярна до площини α

площина α перпендикулярна до прямої а

пряма а та площина α паралельні

пряма а та пряма α перпеникулярні

пряма а паралельна до площини α

Запитання 3

Якщо пряма перпеникулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона ......

варіанти відповідей

перпеникулярна до цієї площини

лежить у цій площині

паралельна цій площині

не завжди перпеникулярна цій площині

Запитання 4

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині, то вона перпеникулярна до цієї площини

якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона перпеникулярна до цієї площини

якщо пряма перпендикулярна до двох паралельних прямих, що лежать у площині, то вона перпеникулярна до цієї площини

Запитання 5

Пряма АА1⊥АВ і АА1⊥АD. Ці прямі АВ і АD лежать в одній площині АВС і перетинаються. Тоді за ознакою перпендикулярності прямої та площини ...

варіанти відповідей

Пряма АА1 ⊥ АВС

Пряма АА1 ⊥ АВВ1

Пряма АА1 ∥ АВС

Пряма АА1 ∥ АВВ1

Запитання 6

Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то друга пряма ....

варіанти відповідей

перпендикулярна до цієї площини

паралельна цій площині

належить цій площині

перетинає цю площину

Запитання 7

Прямі а і b паралельні, причому а⊥ α. Тоді ..

варіанти відповідей

b⊥ α

b ∥ α

b ∈ α

b⊥ a

Запитання 8

Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, то вони ...

варіанти відповідей

паралельні між собою

паралельні до площини

перпендикулярні

належать цій площині

Запитання 9

Якщо пряма а перпендикулярна до прямої с площини β, то вона...

варіанти відповідей

перпендикулярна до площини β

не обов'язково перпнендикулярна до площини β

належить площині β

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест