8 жовтня о 18:00Вебінар: Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів

Перпендикулярність у просторі (продовження, профільний рівень)

Додано: 27 липня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
9 запитань
Запитання 1

Вставити пропущене слово: спільним перпендикуляром двох мимобіжних прямих називають відрізок, який... до цих прямих і кінці якого належать цим прямим

варіанти відповідей

паралельний

перпендикулярний

мимобіжний

Запитання 2

Точка К рівновіддалена від усіх вершин квадрата, сторона якого дорівнює 4см. Довжина перпендикуляра, проведеного з точки К до площини цього квадрата, дорівнює √17см. Знайти відстань від К до вершини квадрата.

варіанти відповідей

√33

√21

10

5

Запитання 3

ВД-перпендикуляр до площини прямокутного трикутника АВС з прямим кутом С ( на малюнку). Який із відрізків буде перпендикуляром, проведеним із точки Д на пряму АС

варіанти відповідей

ДС

ДА

ДВ

інший

Запитання 4

О- точка перетину діагоналей ромба АВСД, АС=8см, ВД=6см, NB-перпендикуляр, проведений до площини цього ромба, NB=4см. Знайти площу трикутника АNO.

варіанти відповідей

20

10

12

40

Запитання 5

Точка М рівновіддалена від вершин трикутника АВС. Ортогональною проекцією точки М на площину цього трикутника є ...

варіанти відповідей

вершина А

центр вписаного у даний трикутник кола

точка перетину медіан цього трикутника

центр описаного навколо цього трикутника кола

Запитання 6

Перпендикулярні площини α і β перетинаються по прямій с. У площині β проведено пряму b⊥c. Яке взаємне розміщення площини α і прямої b

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні

мимобіжні

інша відповідь

Запитання 7

До площини квадрата АВСД проведено перпендикуляр ДЕ. Визначити вид трикутника ВСЕ.

варіанти відповідей

рівнобедрений

рівносторонній

прямокутний

гострокутний

Запитання 8

Із точки А до площини α проведено похилу. Чому дорівнює кут між цією похилою та площиною α, якщо відстань від точки А до площини α дорівнює проекції похилої на площину α.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 9

Трикутники АВС та АСД лежать у різних площинах (на малюнку).Пряма ВД перпендмкулярна до площини АВС. Знайти двогранний кут, грані якого містять дані трикутники, якщо ∠АСД=900, ВС=6см, СД=12см.

варіанти відповідей

300

600

450

400

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест