29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Підготовка до ЗНО "Градусна міра кутів"

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 182 рази
24 запитання
Запитання 1

Визначте градусну міру кута В трикутника АВС, якщо <А+<С=70°

варіанти відповідей

20°

110°

145°

160°

Запитання 2

Три промені зі спільним початком лежать в одній площині. Визначте градусну міру кутаφ, якщо α=20°, β=50°

варіанти відповідей

330°

290°

250°

110°

Запитання 3

Три прямі, розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці. Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

80°

50°

100°

70°

Запитання 4

На рисунку зображено рівнобедрений трикутник АВС (АВ=ВС). Визначте градусну міру кута ВАС, якщо <В=40°.

варіанти відповідей

80°

70°

60°

50°

Запитання 5

Градусна міра зовнішнього кута А рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) становить 125°. Знайдіть градусну міру внутрішнього кута В.

варіанти відповідей

40°

50°

60°

70°

Запитання 6

У трикутнику АВС проведено висоту ВМ. Визначте Градусну міру кута МВА, якщо <А=40°.

варіанти відповідей

20°

50°

60°

80°

Запитання 7

Сума градусних мір двох кутів паралелограма дорівнює 150°. Знайдіть градумну міру більшого кута паралелограма

варіанти відповідей

75°

95°

105°

115°

Запитання 8

На рисунку зображено ромб АВСD. Знайдіть градусну міру кута АВС, якщо <САD =25°.

варіанти відповідей

110°

100°

120°

130°

Запитання 9

У трикутнику АВС: <А =65°, BD- бісектриса кута В. Знайдіть градусну міру кута ВСА, якщо <АBD =35°

варіанти відповідей

45°

50°

55°

80°

Запитання 10

На рисунку зображено прямі m і n, що перетинаються. Визначте градусну міру кута γ, якщо α+β=50°.

варіанти відповідей

155°

145°

140°

130°

Запитання 11

Бісектриса кута А прямокутникка АВСD перетинає сторону ВС і діагональ ВD в точках К і Р відповідно. Визначте градусну міру кута ВРК, якщо <ВDА=30°

варіанти відповідей

105°

115°

75°

95°

Запитання 12

До кола з центром у точці О проведено дотичну АВ (В-точка дотику). ВС - хорда, що утворює з радіусом кола кут 35°. Знайдіть градусну міру кута АВС

варіанти відповідей

45°

55°

65°

70°

Запитання 13

Прямі АВ і СК паралельні, СВ- бісектриса кута АСК. Визначте градусну міру кута АВС, якщо <ВАС=52°

варіанти відповідей

38°

64°

69°

128°

Запитання 14

Усі зображені на рисунку прямі лежать в одній площині, прямі m і n є паралельними. Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

20°

40°

50°

70°

Запитання 15

Прямі k, l, m і n лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

25°

35°

45°

55°

Запитання 16

Серед поданих трикутників відшукайте прямокутний

варіанти відповідей
Запитання 17

На якому малюнку допущено помилку?

варіанти відповідей
Запитання 18

Прямі a, b, c попарно перетинаються в точках А,В,С. За даними, вказаними на рисунку, знайдіть градусну міру кута АВС

варіанти відповідей

70°

80°

40°

100°

Запитання 19

Катет СВ і гіпотенуза АВ прямокутного трикутника АВС лежать на прямих, що перетинаються під кутом 55°. Визначте градусну міру кута <САВ

варіанти відповідей

15°

25°

35°

45°

Запитання 20

Пряма n перетинає перпендикулярні прямі l і m. Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

34°

46°

54°

56°

Запитання 21

До кола проведено дотичну АВ (В-точка дотику) та січну АС, що проходить через центр О кола. Знайдіть градусну міру кута СОВ, якщо <ОАВ=35°

варіанти відповідей

125°

120°

115°

105°

Запитання 22

У трикутнику АВС <А=59°, <В=62°. Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О. Визначте величину кута АОВ.

варіанти відповідей

98°

121°

144°

154°

Запитання 23

Рівностороній трикутник АВС та пряма МК, що проходять через точку В, лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута КВА, якщо <СВМ=85°

варіанти відповідей

35°

30°

25°

15°

Запитання 24

Дві дороги розходяться на рівнинній місцевості як промені ОА та ОВ, позначені на рисунку. Перша дорога (промінь ОА) - утворює кут 40° з напрямком "схід", а друга (промінь ОВ) - утворює кут 20° з напрямком "південь". Який кут утворюють ці дороги між собою?

варіанти відповідей

90°

100°

110°

120°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест