Контрольна робота N 3 по темі "Розкладання многочлена на множники".

Додано: 24 грудня 2023
Предмет: Алгебра, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Винесіть спільний множник за дужки:

12а3-18а2

варіанти відповідей

2(4а-6)

2(2а-3)

6а(2а2-3а)

а2(12а-18)

Запитання 2

Розкладіть на множники вираз 5а+5b+ab+b2

варіанти відповідей

(a+5)(b+5)

(a+5)(a+b)

(a+b)(5+b)

(a-b)(5+b)

Запитання 3

Подайте у вигляді степеня многочлен х2-8х+16.

варіанти відповідей

(х-4)2

(х+4)2

(4-х)2

(х-8)2

Запитання 4

Подайте у вигляді добутку многочлен 2ab+2ac+xc+xb+5c+5b.

варіанти відповідей

(2a+x+5)(b-c)

(b+c)(2x+a+5)

(2x+2a+5)(b+c)

(b+c)(2a+x+5)

Запитання 5

Обчисліть значення виразу 2ху-2х+4у-х2, якщо у=2,55, х=5,1.

варіанти відповідей

0

1

2

-1

Запитання 6

Подайте многочлен 0,25х22-ху у вигляді степеня.

варіанти відповідей

(у-0,5х)2

(у+0,5х)2

0,25(2у-х)2

0,52(2х-у)

Запитання 7

Розв'яжіть рівняння 48х3+12х=0

варіанти відповідей

-0,5

0

0,5

0 або -0,5

Запитання 8

Яке число слід поставити замість #, щоб рівність (6х-8)2=#(3х-4)2 стала тотожністю?

варіанти відповідей

6

8

4

2

Запитання 9

На який вираз треба помножити суму (2а4+b3), щоб одержати вираз 4а8-b6?

варіанти відповідей

(2a4-b3)

2a4b3

2a2b2

2a4+b3

Запитання 10

Який числовий множник можна винести за дужки у виразі 60х2+30х+45?

варіанти відповідей

9

10

15

20

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест