Підготовка до мультипредметного тесту 3

Додано: 21 червня 2022
Предмет: Математика
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

На полиці знаходиться 18 банок з джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим, а всі інші - з яблучним джемом. За кольором джеми не відрізняються. Яка ймовірність того, що хозяйка візьме банку з яблучним джемом.

варіанти відповідей

1/3

1/6

2/3

1/2

1/18

Запитання 2

Протягом тижня два кур'єри доставляють 210 пакетів. Кількість пакетів які доставляє перший і другий кур'єри відносяться як 3:7 відповідно. Скільки пакетів доставить перший кур'єр?

варіанти відповідей

21

30

63

70

147

Запитання 3

Пряма n перетинає перпендикулярні прямі m i l (див. рис). Знайдіть градусну міру кута α.

варіанти відповідей

340

460

540

560

580

Запитання 4

Розв'яжіть рівняння: х/2 + х/3=2

варіанти відповідей

1,2

5

12

2,4

0,4

Запитання 5

Прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катету. Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

варіанти відповідей

324π см2

216π см2

180π см2

135π см2

81π см2

Запитання 6

Функція у=f(x) є спадною на проміжку ( -∞;+∞). Укажіть правильну нерівність

варіанти відповідей

f(1)>f(-1)

f(1)<f(8)

f(1)>f(0)

f(-1)<f(0)

f(1)>f(8)

Запитання 7

За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито 0,5% від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадкував, становить 32000 грн.

варіанти відповідей

16 грн

64 грн

160 грн

320 грн

1660 грн

Запитання 8

Функція у= f(х) визначена і зростає [ -3; 2]. На рис. зображено графік цієї функції на проміжку [ -3; 0]. Яка з наведених точок може належати графіку цієї функції?

варіанти відповідей

L

M

N

K

J

Запитання 9

Спростіть вираз(3х+12)/(х2-16)

варіанти відповідей

3/(4 - х)

3/(х+4)

3/(х-4)

-3/(х+4)

1/(х-4)

Запитання 10

На рис. зображено паралелограм АВСD. Які з наведених тверджень є правильними?

І. ∠А+∠В+∠С+∠D= 3600

ІІ.∠В+∠D= 1800

ІІІ. ∠В -∠А>00

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

лише І і ІІ

лише І і ІІІ

І, ІІ і ІІІ

Запитання 11

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 2х= 1/16

варіанти відповідей

(-6; -4]

(-4;-2]

(-2;0]

(0;2]

(2;4]

Запитання 12

Знайдіть значення похідної функції у= 2х3-5 в точці х0= -1

варіанти відповідей

-11

-7

1

3

6

Запитання 13

Розв'яжіть нерівність 1/х≤ 1/3

варіанти відповідей

(-∞;0)

(0;3]

[3;+∞)

(-∞;0)∪[3;+∞)

(-∞;3]

Запитання 14

Обчисліть: log318 - log32

варіанти відповідей

2

3

log316

6

9

Запитання 15

На рисунках (1 -3) зображено графіки функцій, визначених на відрізку [-4;4]. Установіть відповідність між графіком функції (1 - 3) та властивістю (А-Д), що має ця функція.

А. функція має лише один нуль

Б. функція є непарною

В. функція не має точок екстремуму

Г. функція набуває лише додатніх значень

Д. графік функції проходить через точку (3; -2)

варіанти відповідей

1. Д, 2. Г, 3. А

1. Д, 2. Б, 3. А

1. Д, 2.Б, 3. В

1. А, 2. Г, 3. Д

1.А, 2. Б, 3. В

Запитання 16

Установіть відповідність між виразом (1 - 3) та тотожно рівним йому виразом (А - Д), якщо а - довільне від'ємне число.

1. а0

2. ІаІ + а

3. аlog22а

А. 0

Б. 2а

В. а2

Г. 1

Д. -2а

варіанти відповідей

1. А, 2Б, 3. В

1. А, 2. Д, 3. В

1. Г, 2.Б, 3. В

1. Г, 2. А, 3.В

1. Г, 2. Б, 3. Д

Запитання 17

На більшій основі АД рівнобічної трапеції АВСД, вибрано точки К та М так, що ВКІІСД, МСІІАВ (див. рис.) Відрізок ВК та СМ перетинаються в т. О, ВО:ОК=2:3. Периметр чотирикутника АВСМ= 84, ВС= 12. Установіть відповідність між відрізком (1 -3), та його довжиною (А-Д)

1. АВ

2. МК.

3. середня лінія трапеції АВСД

А. 21,

Б. 30,

В. 18,

Г. 27,

Д. 54.

варіанти відповідей

1. А, 2. В, 3. Г

1. А, 2. Б, 3. Д

1. А, 2. В, 3. Д

1. Б, 2. В, 3. Г

1. Б, 2. А, 3. Д

Запитання 18

Установіть відповідність між вимірами циліндра (1 - 3) та правильним щодо нього твердженням.

1. радіус основи дорівнює 6, а висота - 4

2. радіус основи дорівнює 2, а висота - 6

3. радіус основи дорівнює 4, а висота - 6

А. циліндр утворено шляхом обертання прямокутника зі сторонами 4 та 6 навколо більшої сторони;

Б.площа основи циліндра дорівнює 12π

В. твірна циліндра дорівнює 4

Г. площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24π

Д. об'єм циліндра дорівнює 48π

варіанти відповідей

1. В, 2. А, 3.Б

1.В, 2.Г, 3. А

1. В, 2.Г, 3. Д

1. Б, 2. Г, 3. А

1. Б, 2. Г, 3. Д

Запитання 19

Плавець під час першого тренування пропливає дистанцію в 450 м. Кожного наступного тренування він пропливає дистанцію на 50 м більше ніж попереднього, поки не досягнув результат 1000 м за одне тренуання. Після цього під час кожного відвідування басейну плавець пропливав 1000 м. Скільки всього кілометрів проплив плавець за перші 10 тижнів тренувань, якщо кожного тижня він тренувався тричі.

варіанти відповідей

власна відповідь

відсутня відповідь

Запитання 20

Основою прямої призми АВСDA1B1C1D1 є рівнобічна трапеція АВСD. Основа АD трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більше основи ВС. Через бічне ребро СС1 призми проведено площину паралельно ребру АВ. Знайдіть площу утвореного перерізу ( у см2), якщо об'єм призми дорівнює 672 см3, а її висота 8 см.

варіанти відповідей

Власна відповідь

відсутня відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест