Підготовка до зно 11 (Функція)

Додано: 18 січня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
24 запитання
Запитання 1

Функція це - ...


варіанти відповідей

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає два значення змінної y.

 залежність між змінними x та y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню y відповідає єдине значення змінної x.

Запитання 2

Незалежну змінну називають...

варіанти відповідей

область значень

аргументом


функцією


інший варіант

Запитання 3

Область визначення функції це...

варіанти відповідей

множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна (аргумент)

 множина всіх значень, яких набуває функція

функцією

інший варіант

Запитання 4

Область значень функції це...

варіанти відповідей

множина всіх значень, яких набуває залежна змінна

множина всіх значень, яких набуває аргумент

множина всіх значень, яких набуває незалежна змінна

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

Запитання 5

D(y) позначають...

варіанти відповідей

область значень

залежну змінну

область визначення


аргумент

Запитання 6

Е(у) позначають...

варіанти відповідей

область значень

аргумент

область визначення

залежну змінну

Запитання 7

За малюнком знайдіть f(-2)...

варіанти відповідей

2

5

1

0

Запитання 8

Функцію задано формулою у = 2х + 5. Знайдіть значення функції при якому х= −4

варіанти відповідей

-3

5

1

-1

Запитання 9

Функцію задано формулою у = 4х – 8. Знайдіть значення аргументу, при якому у = 16.

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 10

За поданим графіком знайти область визначення функції D (y):

варіанти відповідей


D (y): –1≤ x ≤3

D (y): 0≤ x ≤3

D (y): 2≤ x ≤–1

D (y): –1≤ x ≤5

Запитання 11

Функція задана формулою у= х² −2. Тоді у(-2)

варіанти відповідей

6

2

-4

-2

Запитання 12

Областю значень функції у=х² є ...

варіанти відповідей

 всі невід'ємні числа

 всі числа   

 лише додатні числа

 всі відємні числа

Запитання 13

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

варіанти відповідей

А(-1;-1)

  В(-5;25)

 С(0;0)

  Д(25;5)

  M(5;-25)

  F(-1;1)

Запитання 14

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

варіанти відповідей

В(4,16)

M(5;-25)

С(0;0)

А(1;-1)

Д(25;5)

Запитання 15

Функція задана формулою y = 8x - 3.

Знайдіть значення функції, при якому значення аргументу дорівнює 2

варіанти відповідей

13

19

0,625

-0,125

Запитання 16

Функція задана формулою y = 8x - 3.

Знайдіть значення аргумента, при якому значення функції дорівнює 17

варіанти відповідей

133

5/2

2

-2

Запитання 17

Скільки спільних точок мають графіки функцій у = - 5 і у =√х ?

 


варіанти відповідей

 Жодної

Одну

  Дві

Три

 Безліч

Запитання 18

Яке найбільше значення функція у = √х ?


варіанти відповідей

Немає найбільшого значення

81

100

інша відповідь

0

Запитання 19

Визначте кількість точок перетину графіка функції, поданого на рисунку і графіка функції у=√х

варіанти відповідей

1

2

3

4

  жодної

Запитання 20

Знайдіть значення функції у =√х , якщо значення аргументу 4


варіанти відповідей

16

2

-4

-16

-2

Запитання 21

Укажіть графік функції у= -1/х


варіанти відповідей
Запитання 22

Графік функції у = √х перенесли вздовж осі Ох на 5 одиниць праворуч. Запишіть формулу утвореної функції

варіанти відповідей

у = √(х-5)

у = √х - 5

у = √5х

у = √(х+5)

Запитання 23

Функцію задано формулою f(x) = х3 - 1. Знайдіть f(-1)

варіанти відповідей

0

-2

-3

-4

Запитання 24

Функція задана формулою f(x)= -x2 + 5x. Знайдіть значення виразу f(-2)

варіанти відповідей

-14

-6

14

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест