Підготовка до ЗНО

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО
Тест виконано: 217 разів
24 запитання
Запитання 1

Спростити вираз (3a + 3) ⁄ 3

варіанти відповідей

a+3

3a + 1

a + 1

a

3a

Запитання 2

Купили кілька однакових пиріжків вартістю 10 гривень кожний і 5 однакових булочок по х гривень кожна. Яке з чисел може виражати загальну вартість цієї покупки (у гривнях), якщо х - ціле число?

варіанти відповідей

31

32

33

34

35

Запитання 3

Яке з наведених чисел є коренем рівняння log4 (x - 1) = 3 ?

варіанти відповідей

4

13

63

65

82

Запитання 4

Вкажіть формулу для обчислення об'єму півкулі радіуса R.

варіанти відповідей

V = 4πR2

V = ⅔πR3

V = πR3

V = 2πR2

V =4⁄3 πR3

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння 4√х̅ = 1

варіанти відповідей

½

16

-½ , ½

1⁄16

Запитання 6

У просторі задано паралельні прямі а і b. Які з наведених тверджень є правильними?

1) Існує площина, що містить обидві прямі а і b.

2) Існує пряма, що перетинає обидві прямі а і b.

3) Існує точка, що належить обом прямим а і b.

варіанти відповідей

Лише 1)

Лише 2)

Лише 2) та 3)

Лише 3)

Лише 1) та 2)

Запитання 7

Спростіть вираз a(a + 2b) - (a + b)2

варіанти відповідей

4ab + b2

4ab - b2

- b2

2ab - b2

b2

Запитання 8

1 - sіnα ctgα cosα =

варіанти відповідей

cos2α

1 - sіn2α

cos2α

0

sіn2α

Запитання 9

На рисунку зображено паралельні прямі a i b та січну CD. Знайдіть відстань між прямими a i b, якщо CK=5см, KD=2см, a відстань від точки K до прямої а дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

2,5 см

3 см

3,5 см

4 см

4,5 см

Запитання 10

На рисунку зображено розгортку правильної трикутної призми. Визначте площу бічної поверхні призми, якщо периметр розгортки дорівнює 52 см, а периметр основи призми становить 12 см.

варіанти відповідей


36 см2


48 см2


60 см2


72 см2


96 см2

Запитання 11

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, яка проведена до графіка функції у = 5х2 - 3х + 2 в точці з абсцисою х0 = 2.

варіанти відповідей

16

17

0,3

0

19

Запитання 12

Обчисліть значення виразу log4 36 + log4 1600 - log4 900

варіанти відповідей

3

4

16

log4 736

Запитання 13

Вкажіть похідну функції у = х ( х4 + 2)

варіанти відповідей

4

3

4 + 2

3 + 2

х6 ⁄ 6 +х2

Запитання 14

Розв'яжіть нерівність 2x + 2x+3≥ 288

варіанти відповідей

[ 48; +∞ )

(-∞ ; 5]

[ 5; +∞ )

(5; +∞ )

[18;+∞ )

Запитання 15

За якого значення к вектори а̅ (8; к; 6) і с̅ (4; 2; 3) будуть перпендикулярними?

варіанти відповідей

-25

25

-5

5

-23

Запитання 16

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = - 4

варіанти відповідей

є паралельною прямій у = 2х

не має спільних точок з графіком функції у = х2 -1

перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

є паралельною осі у

є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

Запитання 17

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = х

варіанти відповідей

є паралельною прямій у = 2х

не має спільних точок з графіком функції у = х2 -1

перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

є паралельною осі у

є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

Запитання 18

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:

Значення виразу а2

варіанти відповідей

більше за 1

дорівнює 1

дорівнює 0

дорівнює -1

менше за -1

Запитання 19

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:

Значення виразу ІаІ ⁄ а

варіанти відповідей

більше за 1

дорівнює 1

дорівнює 0

дорівнює -1

менше за -1

Запитання 20

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:


Значення виразу ∛а̅

варіанти відповідей

більше за 1

дорівнює 1

дорівнює 0

дорівнює -1

менше за -1

Запитання 21

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження

Циліндр і конус мають рівні об'єми та рівні радіуси основ. Площа основи циліндра дорівнює 25π см2 , а його об'єм - 100 π см3 .

Висота циліндра дорівнює

варіанти відповідей

4см

5см

8см

12см

13см

Запитання 22

Площа ромба зі стороною 6см і тупим кутом 1200 дорівнює

варіанти відповідей

12см2

16см2

18см2

12√3̅ см2

18√3̅ см2

Запитання 23

Площа квадрата, у який вписане коло радіуса 2см дорівнює

варіанти відповідей

12см2

16см2

18см2

12√3̅ см2

18√3̅ см2

Запитання 24

Площа паралелограма, одна сторона якого дорівнює 5см, а висота, проведена з вершини тупого кута ділить іншу сторону на відрізки завдовжки 4см і 2 см дорівнює

варіанти відповідей

12см2

16см2

18см2

12√3̅ см2

18√3̅ см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест