14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підготовка до ЗНО з мови

Додано: 20 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО
Тест виконано: 246 разів
36 запитань
Запитання 1

Звук Ш є у всіх словах рядка

варіанти відповідей

шишка, щогла, піддашшя

щебінь, тиша, шість

кошик, шифр, шкода

зшити, шістсот, конюшина

Запитання 2

Кількість букв і звуків однакова в усіх словах рядка

варіанти відповідей

народження, льон, яма

їжак, росомаха, білка

священний. пам'ять, боєць

глина, граблі, твердження

Запитання 3

В усіх словах приголосні лише тверді у рядку.

варіанти відповідей

буква, товар, доктор

купівля, губа, віддаль

вухо, мотуззя, верблюд

наголос, море, ядро

Запитання 4

Другий склад наголошений у слові

варіанти відповідей

приятель

недруг

обранець

чотирнадцять

Запитання 5

Перший склад наголошений у слові

варіанти відповідей

ожеледь

деінде

перекис

рукопис

Запитання 6

Третій склад наголошений у слові

варіанти відповідей

індустрія

завдання

довідник

міліметр

Запитання 7

Помилка в написанні слова є у рядку

варіанти відповідей

обласний, пестливий, якісний, очисний

ненавистний, жалісний, гіганський, тижня

парламентський, хруснути, персня, солдатський

захисник, буревісник, скатерка, шістсот

Запитання 8

Помилки в написанні слів є у рядку

варіанти відповідей

безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський

швидкісний, кореспондентський, щасливий, гуснути

честний, усний, серце, контрасний

злісний, кістлявий, персні, хресний

Запитання 9

Літеру У на місці пропусків потрібно писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

було ... Києві, лежала ... шухляді

світлини ... фотографа, ліси ... хвої

перерва ... навчанні, їхати ... вагоні

читати ... голос, плавала ... воді

Запитання 10

Помилки у вживанні і-й допущено у рядку.

варіанти відповідей

Марина й Остап, квітли й одцвітали, війна і мир

троянди й виноград. купив і подарував, дощ і сніг

здав і забув, помідори й огірки, жоржини й айстри

фрукти й овочі, на траві і квітках, Остап й Соломія

Запитання 11

Помилки в чергуванні приголосних допущено у рядку

варіанти відповідей

казаський, бучацький, убозство, празький

Німеччина, Вінничина, Туреччина, козаччина

цюріхський, узбецький, юнацький, чеський

студентський, гігантський, лейпцизький, козацький

Запитання 12

Чергування приголосних не відбуватиметься в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса -ськ від слова.

варіанти відповідей

брат

товариш

парубок

ткач

Запитання 13

В усіх словах пропущено букву Е в рядку

варіанти відповідей

д..ректор, д..пломат, др..жати, к..сіль

гр..бінець, в..черя, б..реза, справ..дливий

перепел..ня, відпоч..вати, вдал..чінь, л..ман

кол..хатися, л..генда, с..л..зінка, д.. р.. вина

Запитання 14

В усіх словах пропущено букву И в рядку

варіанти відповідей

в..т..р..нар, експ..р..мент, квіт..нь, він..грет

хлоп..ць, трав..нь, чов..н, с..рпанок

ст..хати, тр..валий, загв..нтити, л..ман

д..монстрація, р..фр..ж..ратор, р..тмічний, р..торика.

Запитання 15

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку

варіанти відповідей

нян..чити, брен..кати, вел..можа, т..мяний

віс..тю, нен..чин, змен..шити, у бан..ці

Х..юстон, спаніел.., ал..янс, ад..ю

Натал..ці, людс..кість, кінец.., туш..

Запитання 16

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

міськ..ком, вимушен..ий, зрощен..ий, обез..броїти

спів..ідношен..я, старан..ність, невпин..о, під..обрюватися

благословен..ий, захоплен..ий, надбан..ий, жадан..ий

пташин..ий, безсон..ий, сумлін..ість, писан..ий

Запитання 17

Без апострофа пишуться усі слова в рядку

варіанти відповідей

цв..ях, мавп..ячий, грав..юра, медв..яний

транс..європейський, вітр..як, верф..ю, юніст..ю

передсв..тковий, духм..яний, арф..яр, св..ященник

ін..єкція, вар..єте, попідтинн..ю, в..ялити

Запитання 18

Літера З на місці пропусків ставиться у всіх словах рядка

варіанти відповідей

..чавити, ..хідці, ..чудуватися, ..читувач

..хвилювати, ро..малювати, ..цідити, ..палахнути

..терти, ..творити, ..ламати, ..реагувати

..чіплювач, ..берегти, ..цілювати, ..нищений

Запитання 19

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку

варіанти відповідей

пристраст..ю, стат..ю, завзят..ям, підпіл..я

століт..ь, сміт..я, гран..ю, суд..ів

Поділ..я, латат..я, подорож..ю, гран..ю

зібран..я, почут..я, попад..я, радіомовлен..я

Запитання 20

Літеру Е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..зирство, пр..гнічувати, пр..вабливий, пр..вражий

пр..готуватися, пр..грозити, пр..грунтовий, пр..мудрість

пр..дбати, пр..дворний, пр..боркувати, пр..міювати

пр..стиж, пр..м'єр-міністр, пр..світлий, пр..святий

Запитання 21

Літеру И треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..зидія, пр..красний, пр..велебний, пр..сятити

пр..азовський, пр..близно, пр..крашати, пр..землитися

пр..краса, пр..права, пр..зирство, пр..смерковий

пр..фронтовий, пр..бічник, пр..старкуватий, пр..завзятий

Запитання 22

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

без..іменний, п..єса, з..єднаний

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

Запитання 23

Помилки у правописі слів з апострофом (і без нього) допущено в рядку

варіанти відповідей

п′ятниця, м′ятний, духмяний

без′язикий, сім′я, арф′яр

грюкати, Зоряна, бруквяний

п′ятеро, моркв'яний, різдв′яний

Запитання 24

М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лял..чин, кін..чик, щас..тя

совіс..тю, близ..ко, американ..ський

ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

познач..мо, кин..мо, ріж..мо

л..лється, секретар.., пол..ський

Запитання 25

М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п′ят..десят

вагаєш..ся, скрин..ці, мен..ший

хустин..ці, тіт..ці, хар..ків′янин

кин..мо, соломин..ці, Уман..щина

Запитання 26

М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дивуєт...ся, бояз...кий, узгод...те

Ман...чжурія, автолюбител..ський, ошукан...ство

матусен...ці, гребін...чик. азовс...кий

лял...чин, слиз...кий, ялинон...ці

Запитання 27

Знайдіть рядок з помилками у правописі м'якого знака

варіанти відповідей

колодязні, потьмянілий, невістці, склянці

тоньший, дамаський, боязьнь, міський

робиться, неньці, сниться, радість

дівчинці, камінчик, у колисці, Степанчук

Запитання 28

Мʼякий знак НЕ треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Тет...яна, календар..., громадян...ський

передач..., трудівниц..., Вернад...ский

барабан...щик, Ковал...ський, колис...ці

Коцюбин...ський, голівон...ка, долин...ці

Запитання 29

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

львів..янин, підрум..янений, з..явитися, ф..юзеляж

подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Запитання 30

Наголос на третьому складі має кожне слово рядка

варіанти відповідей

привезти, горошина, піцерія 

агрономія, сантиметр, поміщик 

кілометр, монолог, дивлячись

аргумент, соломинка, чотирнадцять 

двоскладовий, металургія, завдання

Запитання 31

Наголос на другому складі має кожне слово рядка 

варіанти відповідей

жадоба, байдужий, олень

квартал, ознака, русло 

видання, занести, середина 

шовковий, вантажівка, павич 

шофер, громадський, бешкет

Запитання 32

Наголос на першому складі має кожне слово рядка 

варіанти відповідей

перепел, донька, виголосити

спина, бюлетень, сказаний 

позначка, випадок, цінник 

цемент, камбала, подруга 

оцет, живопис, відгомін

Запитання 33

Літери на позначення наголошених голосних правильно підкреслено в усіх словах рядка

варіанти відповідей

своя, нести, шофер, сімдесят 

корисний, квартал, ходжу, випадок 

фольга, листопад, олень, усього 

центнер, котрий, глибоко, весняний 

подруга, разом, чарівний, були

Запитання 34

Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка

варіанти відповідей

об..рунтувати, во..зальний

за..ратований, нама..атися

..удзичок, перемо..ти

а..русовий, домо..тися

по..ратися, ..атунок

Запитання 35

Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

доріжка, миєшся, широкий

шістсот, Тбілісі, метелиця

свято, осінній, просьба 

Великдень, аякже, ґрунт

будинок, бджола, Дніпро

Запитання 36

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

надзьобувати, юшечка, щасливець

бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя

єднання, сором’язливість, щирість

джерельце, льодовий, щільний

зшивати, рум’янець, дзеркальце

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест