12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Підсумкова контрольна робота

Додано: 9 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 362 рази
20 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу етиленових вуглеводнів:

варіанти відповідей

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n

CnHn

Запитання 2

Укажіть вид зв'язку, характерний для ацетилену:

варіанти відповідей

одинарний

потрійний

подвійний

йонний

Запитання 3

Назвіть реакцію, яка доводить ненасичений характер ацетилену:

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

горіння

взаємодія з металічним натрієм

взаємодія з водою

Запитання 4

Бензен горить:

варіанти відповідей

синім полум'ям

безбарвним

кіптявим

червоним

Запитання 5

Речовини, що мають подібну будову та властивості, але відрізняються за складом молекули на групу -СН2, називаються:

варіанти відповідей

ізомери

гомологи

солі

аналоги

Запитання 6

Позначте перший вуглеводень у гомологічному ряді алканів, що має ізомери:

варіанти відповідей

метан

бутан

етан

пентан

Запитання 7

Позначте суму коефіцієнтів у реакції горіння пентену С5Н10

варіанти відповідей

39

38

37

36

Запитання 8

Укажіть об'єм хлору, який слід витратити для добування хлорометану масою 40г:

варіанти відповідей

20л

19л

17,74л

27,7л

Запитання 9

Позначте ряд формул, що складається тільки зі спиртів:

варіанти відповідей

K2CO3,KOH,CH3OH

C3H7OH,HCl,C2H5OH

C5H11OH,C6H13OH,CH3OH

C2H5OH,C2H2,CH3OH

Запитання 10

Назвіть спирт, отруєння яким спричиняє сліпоту:

варіанти відповідей

метанол

етанол

пропанол

гексанол

Запитання 11

Оцтова кислота реагує з натрій карбонатом як сіллю слабшої кислоти. Позначте ознаку реакції:

варіанти відповідей

утворення осаду

виділення газу

зміна забарвлення

змін не відбувається

Запитання 12

Позначте назву кислоти, формула якої С15Н31СООН:

варіанти відповідей

оцтова

стеаринова

пальмітинова

олеїнова

Запитання 13

Укажіть назву солі етанової кислоти:

варіанти відповідей

форміат

метанат

етанат

ацетат

Запитання 14

Укажіть масу кислоти, яку треба взяти для приготування розчину оцтової кислоти масою 40г із масовою часткою кислоти 18%

варіанти відповідей

2,2 г

7,2 г

4,3 г

6,1 г

Запитання 15

В молекулі фенолу є така кількість атомів карбону:

варіанти відповідей

7

8

6

9

Запитання 16

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити багатоатомні спирти:

варіанти відповідей

CuSO4

CuO

Cu(OH)2

CuCl2

Запитання 17

Вкажіть формулу гліцеролу:

варіанти відповідей

CH3OH

CH3COOH

CH2OH-CHOH-CH2OH

C2H5OH

Запитання 18

Що є якісною реакцією на крохмаль?

варіанти відповідей

спирт

вода

спиртовий розчин йоду

оцтова кислота

Запитання 19

Як називається процес під час нагрівання білка

варіанти відповідей

розчинення

ренатурація

денатурація

електроліз

Запитання 20

Укажіть фомулу сахарози:

варіанти відповідей

C6H12O6

C12H22O11

Cm(H2O)n

(C6H10O5)n

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест