9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Підсумкова контрольна робота

Додано: 9 травня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

1. Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:


варіанти відповідей

А розширюють зміст речення;

Б звужують зміст речення;

В уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г ускладнюють зміст сказаного.

Запитання 2

2. Виділена в реченні конструкція На березі хвилястої Десни стояло місто, оновите в сни — це


варіанти відповідей

А дієприслівниковий зворот;

Б дієприкметниковий зворот;

В прикметник із залежними словами;

Г дієприслівник.

Запитання 3

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.


варіанти відповідей

А Відокремлене означення;

Б відокремлена уточнююча обставина;

В відокремлений додаток;

Г відокремлена прикладка.

Запитання 4

4. Укажіть речення, у якому відокремлений другорядний член — це означення, виражене дієприкметниковим зворотом.


варіанти відповідей

А Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.

Б Мокрий, обношений, він занепокоєно пішов до верби...

В В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

Запитання 5

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.


варіанти відповідей

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Запитання 6

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.


варіанти відповідей

А Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника...

Б Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

Запитання 7

7. Укажіть правильне твердження.

Відокремленими називаються члени речення, які:


варіанти відповідей

А виділяються за змістом та інтонаційно;

Б указують на того, до кого звернено мовлення;

В передають ставлення мовця до висловленого;

Запитання 8

8. Укажіть правильне твердження.

На письмі відокремлені члени речення виділяють:


варіанти відповідей

А комами;

Б комами і тире;

В тире;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест