Підсумкова контрольна робота.

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 53 рази
6 запитань
Запитання 1

 Знайти відстань від точки А(2;3;6) до осі Оz.

варіанти відповідей

5

3√5

√13

6

7

Запитання 2

З даної точки до площини проведено перпендикуляр і похилу. Довжина перпендикуляра = довжині проекції похилої. Знайти кут між перпендикуляром і похилою.

варіанти відповідей

450

300

600

900

Запитання 3

Скласти рівняння площини, яка проходить через точки А(3; 4; -1), В(-2; 0;3), С(0; 0; 1).

варіанти відповідей

4x-3y+2z-2=0

4x+3y+2z+2=0

4x-3y+2z+2=0

4x-3y+2z+1=0

Запитання 4

У рівносторонньому трикутнику АВС сторона = 2см. Відомо, що АА1⊥(АВС), ВВ1⊥(АВС), СА1=3см, СВ1=7см, А1Д=ДВ1 (т.Д∈А1В1). Відрізок А1В1 не перетинає площину трикутника. Знайти довжину відрізка СД.

варіанти відповідей

√18

23

18

√23

32

Запитання 5

Обчислити площу паралелограма , побудованого на векторах AB(8; 4; 1) і AD(2; -2; 1).

варіанти відповідей

9√2

18√2

27√2

36√2

Запитання 6

Дано вектори a i b. Відомо, що |a|=2, |b|=1, кут між цими векторами 600. Знайти косинус кута між векторами a і ( a + b)

варіанти відповідей

√2 / 2

2√3 / 5

5√7 / 14

√3 / 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест