28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Кути і відстані у просторі

Додано: 21 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 56 разів
11 запитань
Запитання 1

Площини квадратів ABCD і AB1C1D зі сторонами 5 см перпендикулярні. Знайти відстань від точки В до прямої В1С1.

варіанти відповідей

5√2 см

10 см

2√5 см

20 см

інший варіант

Запитання 2

Дано квадрат ABCD, SC ⊥ CD, SC ⊥ BC.

Яке з тверджень є НЕПРАВИЛЬНИМ?


420239_1589224635.jpg

варіанти відповідей

(SCD) ⊥ (ADC)

(SAC) ⊥ (ABC)

(SCB) ⊥ (BCD)

(SAD) ⊥ (ACD)

Запитання 3

Через точку S, яка лежить поза квадратом ABCD, проведена пряма SA така, що SA ⊥ АВ і SA ⊥ AD. Визначте взаємне розміщення площини ASC і площини квадрата ABCD.

394462_1589221764.jpg

варіанти відповідей

Збігаються

Паралельні

Перпендикулярні

Неможливо встановити

Запитання 4

Відрізок АВ не перетинає площину α. Точки А і В віддалені від даної площини на 8 см і 6 см відповідно. Чому дорівнює відстань від середини відрізка АВ до площини α ?

варіанти відповідей

1 см

2 см

7 см

14 см

інша відповідь

Запитання 5

У трикутнику АВС (∠С = 90о) точка N - середина АВ, КС ⊥ (АВС).

Знайти відстань від точки К до прямої АВ, якщо

АВ = 10 см, КС = 12 см.

варіанти відповідей

22 см

20 см

17 см

13 см

інший варіант

Запитання 6

Ребро куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 10 см. Знайти відстань між прямими АС1 і DD1.

варіанти відповідей

5 см

5√2 см

10 см

10√2 см

інший варіант

Запитання 7

Дано куб ABCDA1B1C1D1 , ребро якого дорівнює 1. Діагоналі куба А1С і В1D перетинаються в точці О. Знайти відстань від точки О до площини АВС.

варіанти відповідей

0,5

0,5√2

0,5√3

0,75

інший варіант

Запитання 8

Через сторону АВ трикутника АВС проведена площина, яка віддалена від вершини С на 6 см. Знайти відстань від точки перетину медіан трикутника до цієї площини.

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

інший варіант

Запитання 9

Дано коло з центром у точці О і радіусом R = 24 см та пряму а, що лежить у площині кола й дотикається до цього кола. До площини, яка містить коло, через точку О проведений перпендикуляр ОК. Знайти відстань від точки К до прямої а, якщо ОК = 10 см.

варіанти відповідей

26 см

28 см

30 см

32 см

інший варіант

Запитання 10

Дано квадрат ABCD, SC ⊥ (ВCD).

Які з тверджень є ПРАВИЛЬНИМИ?


варіанти відповідей

Кут SCD=90º

Кут між прямими SC і АВ дорівнює 90º

Кути SАD і SDА рівні

Кут SDА=90º

Запитання 11

Через вершину В прямокутника ABCD проведено перпендикуляр SA до площини прямокутника. Кут між прямою SС і площиною прямокутника дорівнює 45º, АВ=2см, AD=2√2см. Знайдіть кут між площинами SВC і ABC.

варіанти відповідей

30°

45°

60°

90°

Неможливо встановити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест