Підсумкова контрольна робота

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 28 разів
27 запитань
Запитання 1

Відокремленими називають члени речення, які:

варіанти відповідей

 передають ставлення мовця до ним висловлюваного;

виділяються за змістом та інтонаційно.

відносяться до одного й того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання;

Запитання 2

Які члени речення можуть відокремлюватися?

варіанти відповідей

головні члени речення

другорядні члени речення

однорідні члени речення

Запитання 3

У реченні Розгойдане море, уже брудне й темне, наскакувало на берег виділені слова є

варіанти відповідей

відокремленими означеннями

відокремленими додатками

відокремленими обставинами

Запитання 4

У реченні Івась, як менший, завжди терпів від Карпа виділене слово є:

варіанти відповідей

додаток

прикладка

обставина

Запитання 5

Укажіть речення, в якому є уточнювальна обставини місця (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

 Десь там за наметом гомонів багатотисячний люд. 

 Вони зійшлись сюди ще вчора ввечері.

Сьогодні а саме опівдні розпочнуться збори.

Запитання 6

У реченні

І (1) тільки (2) ворони (3) не звиклі до (4) тиші (5) гуртом суперечки ведуть голосні.

коми треба поставити на місці цифр

варіанти відповідей

1, 2

4, 5

3, 5

Запитання 7

Уточнюючими називають члени речення, які:

варіанти відповідей

 ускладнюють зміст сказаного

уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення

звужують зміст речення

Запитання 8

Укажіть речення із звертанням

варіанти відповідей

Моя думка, краще закріпитися і чекати допомоги.

Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

І вже не існувало для нього нічого, окрім озера, осики й хмелю

Нелегка епоха, оцей двадцятий невгамовний вік.

Запитання 9

Вставні слова по-перше, нарешті, з одного боку, між іншим, отже виражають

варіанти відповідей

емоції мовця                 

впевненість 

джерело повідомлення        

порядок викладу думок та зв’язок їх між собою

Запитання 10

У реченні "Стоїть сад умитий дощем і причесаний вітром занурившись у солодкі сни" треба поставити

варіанти відповідей

одну кому

дві коми

чотири коми

жодної

Запитання 11

Відокремлюватися не може цей член речення:

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Прикладка

Запитання 12

Просте речення- це...

варіанти відповідей

речення, де є не більше двох слів.

речення із простими словами.

речення з однією граматичною основою.

речення, де немає однорідних членів речення.

Запитання 13

Двокрапку при узагальнювальному слові потрібно вжити в реченні

варіанти відповідей

І земля, і вода, і  повітря усе поснуло

Пісня шириться, росте, розливається на вечірніх просторах .

Сонце, лiси, поля, води, повiтря все це святиня, яку маємо берегти, а не нищити,топтати .

Усякі дерева були в саду молоді й старі, знайомі і незнайомі,

високі й низькі.

Запитання 14

Знайдіть речення, у якому однорідні члени - підмети.

варіанти відповідей

Знову потекли теплі, лагідні, задумливі дні.

Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на горі.

Наш обов’язок — сумлінно вчитися і допомагати батькам. 

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Запитання 15

Оберіть речення, де немає однорідних членів.

варіанти відповідей

Наша дума, наша пісня не вмре, не загине.

Ох не рання любов, не рання!

Широкою, вкритою туманом долиною верталися додому

Ранок зачинався тихий та лагідний, все наокіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло. 

Запитання 16

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

В односкладних реченнях є тільки підмет.

В односкладних реченнях граматична основа складається з

   одного головного члена.


Окличні речення можуть бути тільки односкладними.


В односкладних реченнях є тільки один другорядний член.

Запитання 17

З’ясуйте, яке з речень є односкладним.

варіанти відповідей

Темна хмара озвалася громом гучним (Леся Українка).

Не люблю осінньої ночі (Б.Лепкий).


Я йшов все далі й далі в глибину лісів (М.Грушевський). 

Надвечір дивізія увійшла в місто (П.Панч).


Запитання 18

Яке речення називається неповним?


варіанти відповідей

У якому наявний лише один головний член.

У якому відсутній один із членів речення.

У якому опущений член речення можна встановити з попереднього

   речення  або із ситуації.

У якому відсутній присудок.

Запитання 19

 Як називаються члени речення, які відносяться до одного й того самого члена речення й виконують однакові синтаксичні функції?

варіанти відповідей

Відокремленими.


Неоднорідними.


Однорідними.


Уточнювальними.


Запитання 20

Виділіть речення з поширеним звертанням.


варіанти відповідей

Забудь мене, пташко, забудь, не журись (Т.Шевченко).

Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули (Т.Шевченко).

Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік

 (Л.Костенко).

Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим

  (А.Малишко).


Запитання 21

За інтонацією речення бувають…

варіанти відповідей

виразні, чіткі;

розповідні, питальні, спонукальні;

окличні, неокличні;

Запитання 22

Підмет у реченнях виділено правильно, ОКРІМ

варіанти відповідей

Бити байдики - улюблена справа ледарів.

Найдорожча пісня недоспівана.

Шлях Чумацький теплою стежиною вертає нас в історію назад.

Запитання 23

Присудок правильно визначено у реченні

варіанти відповідей

Директор вимагав звільнити кабінет інформатики негайно.

Будуть усі вірити в силу духу наших воїнів

Дід любив спати на погребні.

Запитання 24

Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись. Виділені слова виступають у реченні

варіанти відповідей

додатком

означенням

підметом

Запитання 25

Двокрапку і тире при однорідних членах речення треба поставити у реченні (розділові знаки навмисно пропущено)

варіанти відповідей

На конференцію запросили представників різних професій як-от юристів учителів економістів лікарів.

Ніщо не мертве в вирі світовому ні курява планет ні літери спліснявілого тому.

Усюди в Липівці і на вулицях і круг школи і обабіч центральної вулички упивалися цвітом широколисті липи.

Запитання 26

Однорідними членами ускладнено реченняваріанти відповідей


Будуть дитя колисати соколи, соколи.

Про нього останнім часом ні слуху ні духу.

 Люблю я такі ночі місячні й цю тишу.

Запитання 27

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

В односкладних реченнях є тільки підмет.

В односкладних реченнях граматична основа складається з

   одного головного члена.

В односкладних реченнях є тільки один другорядний член.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест