Підсумкова контрольна робота

Додано: 27 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 14 разів
30 запитань
Запитання 1

Економіка - це

варіанти відповідей

наука про гроші

наука, яка шукає відповіді на запитання: що? скільки? як? виробляти та як розподілити вироблене

наука про підприємства та фірми, яка пояснює як заробити статки

наука про необхідність економити ресурси, блага тощо

Запитання 2

ВНП відрізняється від ВВН на суму

варіанти відповідей

непрямих податків

акцизного збору

різниці у факторних доходах країни

доходів індивідуальних власників

Запитання 3

Визначте еконмічний прибуток підприємства, якщо валова виручка становить 250 тис.грн., змінні витрати 95 тис. грн., постійні витрати 18 тис. грн.

варіанти відповідей

165

137

327

не має вірної відповіді

Запитання 4

В Україні ставка податку з доходу фізичних осіб складає:

варіанти відповідей

18%

14%

20%

20%, 7%, 0%

Запитання 5

Обчисліть змінні витрати підприємства, якщо витарти на сировину та матеріали -27 од., витрати на заробітну плату адміністрації - 35 од., амортизаційні відрахування - 17 од., витрати на комунальні послуги - 35 од.

варіанти відповідей

114 од.

62 од.

79 од

35 од

Запитання 6

Обчисліть постйні витрати підприємства, якщо витарти на сировину та матеріали -27 од., витрати на заробітну плату адміністрації - 35 од., амортизаційні відрахування - 17 од., витрати на комунальні послуги - 35 од.

варіанти відповідей

114 од.

52 од.

79 од

35 од

Запитання 7

Попит - це:

варіанти відповідей

все, що продається на ринку

бажання і здатність споживачів купувати на ринку товари по встановленій ціні в певному періоді

товари та послуги на ринку

товари та послуги в економіці, які мають ціну

Запитання 8

Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами країни – це:

варіанти відповідей

об'єкт оподаткування

податки

база податку

ставка податку

Запитання 9

Потреби це:

варіанти відповідей

усі речі, що нас оточують

усвідомлена нужда (необхідність) у певних благах

всі товари та послуги

природне середовище існування людини

Запитання 10

Щоб визначити чистий внутрішній продукт (ЧВП) потрібно від валового внутрішнього продукту (ВВП) відняти

варіанти відповідей

доходи домогосподарств

витрати державного сектору

амортизаційні відрахування

непрямі податки

Запитання 11

Рівновага на ринку описується рівнянням:

варіанти відповідей

TR=TC

Q=P

Qd=Qs

MR=MC

Запитання 12

Наука про економічну систему вцілому - це:

варіанти відповідей

політична економія

макроекономіка

мікроекономіка

економіка підприємства

Запитання 13

Визначте чому дорівнює валовий внутрішній продукт (ВВП). якщо споживчі витрати - 47, державні закупівлі - 93, чисті приватні інвестиції -27, амортизаційні відрахування - 19, експорт - 17, імпорт - 32, непрямі податки - 56

варіанти відповідей

257

201

195

157

Запитання 14

Крива виробничих можливостей (КВМ) демонструє

варіанти відповідей

альтернативну вартість

проблему вибору

закон зростання альтернативної вартості

усі назване вище

Запитання 15

Податок на прибуток в Україні становить

варіанти відповідей

0%

30%

18%

20%

Запитання 16

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні встановлює

варіанти відповідей

приватний підприємець

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

органи місцевого самоврядування

Запитання 17

Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних

варіанти відповідей

податок на прибуток

податок на майно

туристичний збір

збір за місця для паркувння

Запитання 18

Які ставки податку на додану вартість, передбачені Податковим кодексом України:

варіанти відповідей

18%

20%, 7%, 0%

12%

30%

Запитання 19

Згідно законодавства в Україні існують такі форми власності:

варіанти відповідей

приватна, спільна, загальна

приватна, державна, колективна

корпоративна, приватна

комунальна, державна

Запитання 20

Ефективність - це

варіанти відповідей

відношення прибутку до збитків

відношення результату до затрат

добуток всіх витрати

всі відповіді вірні

Запитання 21

Визначити фондовіддіачу, якщо обсяг виробництва - 120 тис.грн., вартість основних виробничих фондів - 135 тис.грн.

варіанти відповідей

0,89

1,125

255

неможливо визначити

Запитання 22

Яке положення розкриває сутність грошей?

варіанти відповідей

гроші це грошові білети та монети

це золоті та срібні монети

загальний еквівалент обміну

паперові і металеві гроші

Запитання 23

M*V=P*Q - це

варіанти відповідей

закон попиту

закон обігу грошей

закон пропозиції

економічний кругообіг

Запитання 24

Із переліченого суспільним благом є:

варіанти відповідей

хліб

бензин

вуличний ліхтар

ліс

Запитання 25

Граничні витрати - це

варіанти відповідей

відношення постійних витрат до обсягу виробництва

приріст витрат викликаний зміною обсягу виробництва на одну додаткову одиницю

різниці між постійними та змінними витратами

сума всіх витрат

Запитання 26

На будь- якому ринку при інших рівних умовах існує пряма залежність між ціною товару та величиною його пропозиції - це

варіанти відповідей

закон зростання потреб

закон попиту

закон пропозиції

закон вартості

Запитання 27

Мінімальтна заробітна плата в Україні станом на 01.01.2021 року становить:

варіанти відповідей

5200

6000

7000

6500

Запитання 28

Визначити розмір податку з доходів фізичних осіб, який буде сплачено із заробітної плати розміром 12457 грн

варіанти відповідей

2500

1242

2242

0

Запитання 29

Існують наступні форми оплати праці (основні)

варіанти відповідей

відрядно- прогресивна

погодинна та відрядна

погодинна та оклад

всі варіанти

Запитання 30

Знецінення грошових знаків, підвищення рівня цін - це

варіанти відповідей

дефляція

інфляція

стагнація

інший варіант

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест