Підсумкова контрольна робота в 9 класі за І семестр

Додано: 28 грудня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
26 запитань
Запитання 1

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

варіанти відповідей

у середину котушки ввести залізне осердя

збільшити число витків в обмотці

зменшити силу струму

збільшити силу струму

Запитання 2

Який закон підтверджується існуванням сонячних і місячних затемнень?

варіанти відповідей

закон заломлення світла

закон відбивання світла

закон прямолінійного поширення світла

закон збереження енергії

Запитання 3

На якій властивості механічних хвиль ґрунтується ехолокація?

варіанти відповідей

перенесення енергії без перенесення речовини

відбивання хвилі

залежність довжини хвилі від середовища, в якому поширюється хвиля

зміна амплітуди хвилі зі збільшенням відстані до джерела хвилі

Запитання 4

У якому з випадків напрямок ліній індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом зазначені правильно?

варіанти відповідей
Запитання 5

На якому рисунку напрямок сили Ампера вказано правильно:

варіанти відповідей
Запитання 6

Зображення предмета АВ (див. рисунок) буде:

варіанти відповідей

Дійсне, обернене, зменшене

Дійсне, обернене, збільшене

Уявне, пряме, збільшене

Зображення не існує

Запитання 7

Ультразвуком називаються звукові хвиді з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 8

Інфразвуком називають звукові хвилі з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 9

Установіть відповідність між приймачем і видом електромагнітних хвиль, які він переважно приймає:


1. Прилад нічного бачення

2. Супутникова антена

3. Око людини


А) γ-промені

Б) радіохвилі

В) інфрачервоне випромінювання

Г) видиме світло

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В

1-В, 2-Б, 3-Г

1-Г, 2-В, 3-А

1-Б, 2-Г, 3-В

Запитання 10

Відстань найкращого зору при короткозорості

варіанти відповідей

менш від 25 см

рівна 25 см

більша 25 см

Запитання 11

Чому дорівнює оптична сила лінзи, хід променів у якій показано на рисунку:

варіанти відповідей

- 0,04 дптр

+ 4 дптр

+ 25 дптр

+ 50 дптр

Запитання 12

В однорідному магнітному полі індукцією 40 мТл на прямолінійний провідник зі струмом 2,5 А діє сила Ампера 60 мН. Визначте якою є довжина провідника, якщо він розташований під кутом 30о до ліній магнітної індукції.

варіанти відповідей

1 м

1,2 м

0,6 м

2 м

Запитання 13

Предмет розташований на відстані 1 м від збиральної лінзи з фокусною відстанню 0,5 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета?

варіанти відповідей

0,5 м

1 м

1,5 м

2 м

Запитання 14

За графіком коливань джерела механічної хвилі (див. рис.) визначте період коливань і частоту хвилі.

Якою є довжина хвилі, якщо хвиля поширюється зі швидкістю 20 м/с?

варіанти відповідей

λ = 24 м

λ = 36 м

λ = 48 м

λ = 60 м

Запитання 15

Коли постійний магніт розламати навпіл, утворяться

варіанти відповідей

два окремі різнойменні полюси

два окремі однойменні полюси

два магніти

він розмагнітиться

Запитання 16

 Напрям індукційного струму в контурі можна змінити, якщо змінити:

варіанти відповідей


швидкість руху магніту 


напрям руху магніту 

 опір контуру

 величину індукції магнітного поля

Запитання 17

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

 Силою Кулона

 Силою Ампера


Силою Архімеда

Силою Струму

Запитання 18

Знайдіть оптичну силу лінзи, якщо фокусна відстань дорівнює 4 м.

варіанти відповідей

1 дптр

 0,25 дптр

0,5 дптр

 2 дптр

Запитання 19

Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких +2 дптр? 

варіанти відповідей

Хлопчик не має вад зору


Короткозорість

 Далекозорість

Запитання 20

Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

варіанти відповідей


адаптація


дисперсія

асиміляція

 акомодація

Запитання 21

Який закон пояснює тінь поза предметом?

варіанти відповідей

відбивання світла;

прямолінійного поширення світла;

 заломлення світла;

 дисперсія світла

Запитання 22

Здатність ока пристосовуватись до різної освітленості називають:

варіанти відповідей

Інерція зору

 Акомодація

Адаптація

 Далекозорість

Запитання 23

У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть висоту стовпа, якщо довжина лінійки 1,5 м. 

варіанти відповідей

2 м

4 м

3 м

6 м

Запитання 24

Діамагнетики - це

варіанти відповідей

Речовини, які створюють слабке магнітне поле, напрямлене протилежно зовнішньому.

Речовини, які створюють слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього.

Сильномагнітні речовини, які створюють сильне магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього.

Немає правильної відповіді

Запитання 25

Силові лінії магнітного поля виходять з...

варіанти відповідей

Не мають початку і кінця

Південного полюсу і входять у північний

Північного полюсу і входять у південний

Силові лінії магнітного поля невидимі, тому їхнього напрямку не можливо визначити.

Запитання 26

Що таке постійний магніт?

варіанти відповідей

Шматок металу

Тіла, які зберігають свою масу

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості

Форма матерії, яка існує навколо будь якого тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест