Підсумкова контрольна робота з геометрії 10 клас

Додано: 29 травня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 358 разів
15 запитань
Запитання 1

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними.

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 2

Пряма і площина паралельні, якщо ця пряма …

варіанти відповідей

Паралельна деякій прямій, що лежить у цій площині

Паралельна кожній прямій, що лежить у цій площині


Перетинає дану площину


Перпендикулярна до деякої прямої, що лежить у цій площині

Запитання 3

Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до іншої площини, то ці площини …


варіанти відповідей

Перетинаються

Перпендикулярні

Паралельні. 

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Знайти модуль вектора 

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 6

Знайти скалярний добуток векторів 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 7

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 8

Знайти відстань між точками 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 9

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть градусну міру кута між прямою СD1 та площиною АDD1.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 10

Якій із координатних площин належить точка А(3;0;-4)

варіанти відповідей

XY

YZ

XZ

Жодній

Запитання 11

Яка з точок симетрична точці А(2;-4;-4) відносно площини xz?

варіанти відповідей

(-2;-4;-4)

(-2;-4;4)

(2;4;-4)

Запитання 12

При якому значенні m вектори с(3;-3;m) і d(m;5;2) перпендикулярні)

варіанти відповідей

m=5

m=-5

m=3

m=-3

Запитання 13

Діагоналі паралелограма АВСД перетинаються в точці О(-3;1;-2). Знайти координати вершини А, якщо С(-1;3;4)

варіанти відповідей

(-5;2;1)

(-2;2;6)

(-5;-1;-8)

(1;1;3)

Запитання 14

Вершини трикутника мають координати: А(-3;2;4), В(1;-10;0), С(3;-3;2).

1) Знайдіть довжину медіани, проведеної з вершини С

2) Обчисліть косинус кута між прямими СА і СМ, де М - середина сторони АВ

Розв'язання задачі надсилаємо вчителю на перевірку, інакше бали за завдання зараховані не будуть!!!

варіанти відповідей

Розв'яжу та надішлю на перевірку

Розв'язувати не буду

Запитання 15

Скільки площин можна провести через пряму і точку?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Одну або дві

Одну або безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест