5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 10 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 405 разів
17 запитань
Запитання 1

 Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника ABC, якщо ВС=8 см, <A=30о.

варіанти відповідей

8 см

16 см

4 см

4√3 см

Запитання 2

Складіть рівняння кола з центром у точці М(-3;1), що проходить через точку К(-1;5).

варіанти відповідей

(x+1)2+(y-5)2=20

(x+3)2+(y-1)2=20  

(x+3)2+(y-1)2=52

(x+1)2+(y-5)2=52

Запитання 3

Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного восьмикутника.

варіанти відповідей

1500 

1350 

900

1200

Запитання 4

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 29 см, а висота, яка проведена до основи, дорівнює 21 см. Чому дорівнює основа трикутника?     

варіанти відповідей

50 см

8 см

40 см

20 см

Запитання 5

Сторона квадрата дорівнює 36 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола. 

варіанти відповідей

18 см

9 см

12 см  

16 см

Запитання 6

У трикутнику ABC знайдіть сторону AC, якщо <В=30°, <С=45°, сторона АВ=5√2 см. 

варіанти відповідей

10 см

3 см

2,5 см

5 см 

Запитання 7

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(3; 7); В(-1; 3).

варіанти відповідей

(4; 10)

(2; 5)  

(1; 5) 

(2; 2)

Запитання 8

Знайдіть площу трикутника, якщо його сторони дорівнюють 10 см, 10 см, 12 см.

варіанти відповідей

32 см2

60 см2

48 см2

24 см2

Запитання 9

Знайдіть координати точки, симетричної точці А (-2; 4) відносно

осі абсцис. 

варіанти відповідей

(2; -4)

(-2; 4)

(-2;-4)

(2; 4)

Запитання 10

Знайдіть периметр квадрата, якщо його площа дорівнює 64 см2.

варіанти відповідей

36 см

18 см

128 см

32 см

Запитання 11

Знайдіть площу рівностороннього трикутника, навколо якого описано коло радіуса 3 см.  

варіанти відповідей

18 см2

27√3/4 см2

15√3 см2

27 см2

Запитання 12

Обчисліть: 6sin600 - 2cos1500.

варіанти відповідей

4√3

3√3

2√3

5√3

Запитання 13

Знайдіть периметр трикутника , якщо дві його сторони відносяться як 3:8 і утворюють кут 60⁰, а третя сторона дорівнює 35 см.

варіанти відповідей

90 см

105 см

75 см

46 см

Запитання 14

Унаслідок паралельного перенесення точка А(-4;9) переходить у точку А1(5;-8). Знайдіть координати точки В1, в яку переходить точка В(2;-3) за такого паралельного перенесення.

варіанти відповідей

(7;-2)

(11;-20)

(-7;-14)

(-3;-4)

Запитання 15

Які координати має точка, симетрична точці С (-3; 5) відносно точки А (1; -7)?

варіанти відповідей

(5; -19)

(-1; -1)

(-7; 17)

(4; -12)

Запитання 16

Укажіть переміщення, при якому чотирикутник АВСD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник МКNР.

варіанти відповідей

осьова симетрія

паралельне перенесення

центральна симетрія

поворот

Запитання 17

Серед наведених фігур вкажіть ті, що мають центр симетрії

варіанти відповідей

коло

трикутник

квадрат

прямокутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест