Західноукраїнські землі у Австро-Угорщини XIX ст. ( Перший варіант)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть  прізвище автора брошури «Україна irredenta», у якій висунуто і обґрунтовано ідею історичної необхідності здобуття Україною незалежності.

варіанти відповідей

І.Франко       

М.Павлик         

Ю.Бачинський                

М.Грушевський

Запитання 2

Коли було засноване товариство «Просвіта» у Львові:

варіанти відповідей

1868 р.

1878 р.

1866 р.

1876 р.

Запитання 3

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів

прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення

нерозвиненість міського життя на українських землях

аграрним перенаселенням українських земель

розвиток промисловості

Запитання 4

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з  стало наслідком:

варіанти відповідей

революції 1905—1907 рр

реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ      

політики «нова ера»

революції 1848—1849 рр.

Запитання 5

Хто з українських діячів очолив засновану у 1894 р. кафедру української історії у Львівському університеті:

варіанти відповідей

М. Драгоманов             

М. Грушевський       

В. Антонович

І.Франко

Запитання 6

Якого року створено у Львові Наукове товариство ім. Т.Шевченка?

варіанти відповідей

1873

1892

1905

1897

Запитання 7

Розшифруйте абревіатуру "РУРП "

варіанти відповідей

Радикальна Українська Республіканська Партія

Русько-Українська Радикальна Партія

Російсько-Українська Радикальна Партія

Русько-Українська Робітнича Партія

Запитання 8

Укажіть назву течії в національно-визвольному русі на західноукраїнських землях, представники якої виступали за повне злиття українців Галичини з росіянами.

варіанти відповідей

Народовці

Москофіли

Росіялюби

Українофіли

Запитання 9

Засновником західноукраїнського кооперативного руху вважають:

варіанти відповідей

П.Столипіна

М.Шашкевича       

І.Франка

М.Грушевського

В.Нагірного            

Запитання 10

На західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. не існувало такої течії суспільно-політичного руху, як:

варіанти відповідей

народовці

народники

українофіли

радикали

москофіли

Запитання 11

У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

варіанти відповідей

Галичина

Буковина

Наддніпрянщина

Закарпаття

Запитання 12

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

варіанти відповідей

москофіли

народовці

радикали

українофіли

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест