Підсумкова контрольна робота з історії України. Розділи VI - VIII. (9 клас)

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 101 раз
18 запитань
Запитання 1

Яка етнічна група посідала друге місце за чисельністю серед національного складу населення Закарпаття після українців на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

румуни

євреї

угорці

Запитання 2

Де у другій половині 19 ст. було створено університет в українських землях Австро-Угорщини?

варіанти відповідей

Чернівцях

Ужгороді

Львові

Запитання 3

У якому рядку названо засновників та лідерів ТУПу?

варіанти відповідей

Микола Порш, симон Петлюра, Володимир Винниченко, Дмитро Антонович

Михайло Грушевський, Євген Чикаленко, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко

Дмитро Антонович, Боніфацій Камінський, Лев Мацієвич, Михайло Русов

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

найбільшу частку в структурі промислового виробництва підросійської України на початку 20 ст. мала харчова промисловість

на початку 20 ст. Україна стала одним з найрозвиненіших промислових регіонів Російської імперії

економіка регіонів підросійської України на початку 20 ст. розвивалася збалансовано й однаковими темпами

Запитання 5

Доповніть твердження.

Першою політичною партією підросійської України була

варіанти відповідей

Українська демократична партія

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

Запитання 6

Завершіть речення.

Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії, першим випадком переходу військової частини на бік революції 1905р. було повстання

варіанти відповідей

матросів на панцернику "Князь Потьомкін-Таврійський"

на крейсері Очаків на чолі з лейтенантом П. Шмідтом у Севастополі

саперів київського гарнізону на чолі з підпоручиком Б. Жаданівським

Запитання 7

Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910р.

варіанти відповідей

забороняв діяльність "Клубу російських націоналістів"

легалізував діяльність культурно-освітніх організацій - "Просвіт"

забороняв реєструвати будь-які "інородницькі" товариства

Запитання 8

Яка галузь промисловості посіла перше місце за рівнем розвитку в Східній Галичині на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

кам′яновугільна

нафтовидобувна

металургійна

Запитання 9

Яка течія відігравала провідну роль у суспільно-політичному житті українців Північної Буковини наприкінці 19 - на початку 20 ст. і заснувала першу політичну партію?

варіанти відповідей

народовці

москвофіли

радикали

Запитання 10

Яка етнічна група посідала друге місце за чисельністю серед національного складу населення Закарпаття після українців на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

румуни

угорці

євреї

Запитання 11

Завершіть речення.

У результаті виборів 1907 р. до Державної ради з 27 депутатів від Східної Галичини 17 було обрано представників

варіанти відповідей

соціал-демократів

націонал-демократів

москвофілів

Запитання 12

Де у другій половині 19 ст. було створено університетв українських землях Австро-Угорщини?

варіанти відповідей

Львові

Ужгороді

Чернівцях

Запитання 13

Які терміни характеризують явище, про яке йдеться у фрагменті джерела?

"Не будь Америки, лемки вимерли б від нужди,а сьогодні вони привозять або присилають такі суми, що можуть викупити заборговані землі і платити податки" (з газети "Галичанин",1895 рік).

варіанти відповідей

Народне віче

Кооперативний рух

Аграрне перенаселення

Промисловий переворот

Українська діаспора

Запитання 14

Що було характерним для економічного розвитку західноукраїнських земель на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

зменшення кількості міського населення

домінування вугледобувної та залізорудної промисловості

виробництво й первинна обробка сировини

зростання видобутку нафти

володіння підприємствами українськими капіталістами

Запитання 15

Оберіть твердження, які стосуються Михайла Грушевського.

варіанти відповідей

автор багатотомної "Історії України-Руси"

очолював українську парламентську громаду в І Державній думі Росії

викладав історію України в Одеському університеті українською мовою

один із засновників та лідер Української соціал-демократичної робітничої партії

засновник і голова Українського наукового товариства в Києві

Запитання 16

Що характерно для економічного життя підросійської України на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

ліквідація поміщицького землеволодіння

полегшення соціально-економічного становища робітників і селян

відсутність монополій у промисловості

участь іноземного капіталу в розвитку промисловості

високий рівень концентрації виробництва й робітників

Запитання 17

Встановіть відповідність між іменами письменників та їхніми творами .

1. Михайло Коцюбинський

2. Іван-Нечуй Левицький

3. Олександр Олесь

варіанти відповідей

"Айстри", "З журбою радість обнялась"

"Fata morgana", "Тіні забутих предків"

"Микола Джеря", "Кайдашева сім′я"

Запитання 18

Установіть відповіднсть між іменами історичних діячів та поняття ми, які їх стосуються.

1. Іван Боберський

2. Августин Волошин

3.Кость Левицький

варіанти відповідей

"Газета наука", Закарпаття

УНДП,український парламентський клуб

"Сокіл-Батько",руханка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест