4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Підсумковий тест з історії України 9 клас

Додано: 25 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 209 разів
32 запитання
Запитання 1

Співвіднесіть визначення понять і подані нижче терміни:

А)усвідомлення спільнотою або окремою людиною своєї національної належності, що виявляється в почуттях гордості, співпереживання за долю на роду, потребі знати його історію, традиції тощо;

Б)поняття, яким окреслюють особливості національної свідомості, що

знаходять свій вияв в уявленнях про національний ідеал, призначення нації, її місію, мету, мрію тощо;

В)в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими й чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення. В основі стилю – регулярна система в забудові міст, стриманість і простота форм, наслідування художніх зразків античності

Г)ідейний, літературний та мистецький напрям, що панував у Європі з 90-х рр.18 ст. до середини 19 ст. Для нього характерні народження нового історичного мислення, ідеалізація історичної минувшини, захоплення фольклором, етнографією, народним побутом тощо.

1) національна ідея; 2) національна свідомість; 3) українське національне відродження; 4) модернізм; 5) класицизм; 6) романтизм

варіанти відповідей

А - 2; Б - 1; В - 5; Г - 6

А - 2; Б - 1; В - 4; Г - 6

А - 2; Б - 1; В - 5; Г - 4

А - 2; Б - 1; В - 6; Г - 5

Запитання 2

Співвіднесіть визначення понять і подані нижче терміни

А)створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки, насамперед у промисловості;

Б)політика, спрямована на заперечення факту існування певної нації

та відповідно її прав на культурне і державне самовизначення;

В)добровільний або вимушений процес розчинення (втрата традицій,

мови тощо) народу чи якоїсь його частини в середовищі іншого;

Г)перехід від мануфак тури з її ручною ремісничою технікою до великого машинного фабрично-заводського виробництва. Цей перехід забезпечував

упровадження в промислове виробництво й транспорт системи робочих машин, парових двигунів,створення самостійної машинобудівної галузі

1) промисловий переворот; 2) асиміляція; 3) денаціоналізація; 4) індустріалізація; 5) індустріальне суспільство; 6)націоналізація; 7) денаціоналізація промисловості

варіанти відповідей

А - 4; Б - 3; В - 2; Г - 1

А - 1; Б - 6; В - 2; Г - 4

А - 4; Б - 2; В - 3; Г - 1

А - 5; Б - 3; В - 2; Г - 4

А - 4; Б - 3; В - 2; Г - 7

Запитання 3

Співвіднесіть визначення понять і подані нижче терміни

А)зона безмитної торгівлі в межах порту або портового міста;

Б)рух отримав назву від місяця грудня , коли відбулося збройне повстання;

В)революційні події в Європі , започатковані Лютневою революцією у Франції. Невід’ємним складником революції стали визвольні рухи багатьох національно поневолених народів Східної та Центральної Європи, боротьба цих народів за національну свободу;

Г)добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності;

Д)організація, що об’єднує своїх членів навколо програми, гасла чи керівника; прагне досягти мети шляхом здобуття державної влади, участі в її здійсненні або безпосереднього впливу на рішення державної влади.

1) монополія; 2) порто-франко; 3) політична партія; 4) громадська організація; 5) синдикат; 6) кооперація; 7) декабристи; 8) "Весна народів"

варіанти відповідей

А - 2; Б - 7; В - 8; Г - 6; Д - 3

А - 2; Б - 7; В - 8; Г - 5; Д - 3

А - 2; Б - 7; В - 8; Г - 6; Д - 4

А - 2; Б - 7; В - 8; Г - 1; Д - 3

Запитання 4

Вставте пропущене слово.

У 60-х рр. 19 ст. у __________________ розпочалася промислова розробка нафтового родовища, яка досягла апогею на початку 20 ст.

варіанти відповідей

а) Львові

б) Бориславі

в) Перемишлі

г) Чернівцях

Запитання 5

У яких роках початку 20 ст. найрозвинутіші галузі промисловості підросійської

України – металургійну та кам’яновугільну – охопила економічна криза?

варіанти відповідей

а) 1900–1903 рр.;

б) 1905–1907 рр.;

в) 1908–1909 рр.;

г) 1910–1912 рр

Запитання 6

У якому варіанті правильно перелічено назви промислових центрів, пропущених у твердженні?

На межі 19–20 ст. на українських землях сформувалися великі промислові центри:

1) __ вугільно-металургійний, 2) __ залізорудний, 3) __ марганцевий басейни та Південно-Західний цукробуряковий район.

а) 1) Донецький, 2) Нікопольський, 3) Криворізький;

б) 1) Криворізький, 2) Донецький, 3) Нікопольський;

в) 1) Донецький, 2) Криворізький, 3) Нікопольський;

г) 1) Катеринославський, 2) Криворізький, 3) Полтавський.

варіанти відповідей

а) 1) Донецький, 2) Нікопольський, 3) Криворізький;

б) 1) Криворізький, 2) Донецький, 3) Нікопольський;

в) 1) Донецький, 2) Криворізький, 3) Нікопольський;

г) 1) Катеринославський, 2) Криворізький, 3) Полтавський.

Запитання 7

Яку назву мала перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в

1900 р.?

варіанти відповідей

а) Русько-українська радикальна партія (РУРП)

б) Українська народна партія (УНП)

в) Українська демократична партія (УДП);

г) Революційна українська партія (РУП).

Запитання 8

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Повстання Чернігівського полку

Б) Вихід перших трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського

В) Створення Азовського козацького війська

Г) Повстання декабристів у Петербурзі

варіанти відповідей

Г -1; Б - 2; А - 3; В - 4.

Б -1; Г - 2; А - 3; В - 4.

Б -1; Г - 2; В - 3; А - 4.

Б -1; А - 2; Г - 3; В - 4.

Запитання 9

Встановіть хронологічну послідовність подій

А)Остаточна ліквідація Запоpозької Сiчi;

Б) Пеpший подiл Речі Посполитої. Приєднання Галичини до Австрійської монархії

В) Скасування австрійським імператором Йосифом ІІ особистої залежності селян від поміщиків

Г) Російсько- французька війна

варіанти відповідей

Б -1; А - 2; Г - 3; В - 4

Б -1; А - 2; В - 3; Г - 4

Г -1; А - 2; В - 3; Б - 4

Б -1; В - 2; А - 3; Г - 4

Запитання 10

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

Б) Діяльність «Руської трійці»

В)Вихід у Петербурзі першого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка

Г) Скасування австрійським імператором панщини в Галичині

варіанти відповідей

Б - 1; В - 2; Г - 3; А - 4

Б - 1; А - 2; В - 3; Г - 4

Б - 1; В - 2; А - 3; Г - 4

Б - 1; Г - 2; А - 3; В - 4

Запитання 11

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Відкриття університету в Харкові

Б) Кримська (Східна) війна

В) Вихід друком «Русалки Дністрової»

Г) Оприлюднення маніфесту російського імператора Олександра ІІ

про скасування кріпацтва в Росії

варіанти відповідей

А - 1; Б - 2; В - 3; Г - 4

А - 1; В - 2; Б - 3; Г - 4

А - 1; В - 2; Г - 3; Б - 4

В - 1; А - 2; Б - 3; Г - 4

Запитання 12

Встановіть відповідність між організаціями та їхніми очільниками,

 осередками, програмними документами :

А)Північне Товариство; Б) Південне товариство;В) Товариство об’єднаних слов’ян

І Новоград-Волинський    ІІ Тульчинська управа  ІІІ Петербург

1)Павло Пестель;   2) брати Петро і Андрій Борисові ; 3)Микита Муравйов

a) «Правила » і «Клятва»   b) «Конституція»  c) «Руська правда»

варіанти відповідей

А -ІІІ, 3, b ; Б - ІІ, 1, c ; В - І, 2, а.

А -ІІ, 1, c ; Б - ІІІ, 3, b ; В - І, 2, а.

А -ІІ, 1, c ; Б - І, 3, b ; В - ІІІ, 2, а.

А -ІІІ, 3, b ; Б - І, 2, c ; В - ІІ, 1, а.

Запитання 13

Про якого йдеться.

Духовний лідер «Руської трійці», про якого І. Франко писав: «Людина наскрізь симпатична, щира, проста, огріта неложною любов’ю до рідного народу і непохитно певна своєї дороги». Саме цій людині належала ініціатива збирання та популяризації українського фольклору.

варіанти відповідей

Тарас Шевченко

Маркіян Шашкевич

Іван Вагилевич

Яків Головацький

Запитання 14

Розташуйте губернії підросійської України згідно з історичними назвами.

1) Землі колишньої Гетьманщини

2)Слобожанщина

3) Південна (Степова) Україна

4)Правобережна Україна

а) Подільська; б) Київська; в) Волинська; г) Полтавська; д) Херсонська;

е) Чернігівська; є) Катеринославська; ж) Таврійська; з) Харківська

варіанти відповідей

1 - г, е; 2 - з; 3 - д, є, ж ; 4 - а, б, в

1 -б, г, е; 2 - з; 3 - д, є, ж ; 4 - а, в

1 - г ; 2 - е, з; 3 - д, є, ж ; 4 - а, б, в

1 - г, з; 2 - е; 3 - д, є, ж ; 4 - а, б, в

Запитання 15

Назвіть події, унаслідок яких у складі Австрійської монархії опинилися:

1) Східна Галичина; 2) Північна Буковина; 3) Закарпаття.

А)російсько-турецька війна 1787-191

Б) Пеpший подiл Речі Посполитої

В) Другий поділ Речі Посполитої

Г) Підписання Константинопольської конвенції між Османською імперією та Австрією;

Д) Приєднання угорського королівства до Австрії

варіанти відповідей

1 - В; 2 - Г; 3 - Д

1 - Б; 2 - В; 3 - Д

1 - Б; 2 - Г; 3 - Д

1 - Б; 2 - Г; 3 - А

Запитання 16

Про що йде мова?

Одна з них мала охопити Лівобережжя(Чернігівщину й Полтавщину),

 а друга – Південну Україну (Катеринославщину,Херсонщину, Крим, а також

 терени від Дінця до Дону). Правобережна Україна відходила до Герцогства

Варшавського. Волинь була обіцяна Австрії за воєнну допомогу у війні проти Росії

варіанти відповідей

А) Поділи Речі Посполитої і доля українських земель;

Б) Плани Наполеона щодо українських земель;

В) наслідки російсько-турецьких війн і українські землі;

Запитання 17

Про кого йде мова?

«На початку 1840-х рр. бурякоцукрова промисловість у Росії була в самому дитинчатому стані. Завод графа Бобринського в містечку Смілі тільки дещо виділявся з-посеред інших заводів; їх же кількість була незначною, всі працювали на відкритому вогні, парового жодного; деякі заводи мали

вигляд сараїв, зроблених із хмизу і глини, виробництво на них було мізерним... Фірма... розквітла в часи кріпацтва, коли обробіток полів, вимолот хліба були патріархальні, коли селяни задарма працювали на поміщика, коли ніхто з заможних людей не вважав потрібним обзаводитися в господарстві машинами і всі дивилися на машини як на непотрібну розкіш, коли про залізницю в Південній Росії не було й мови, коли машини насправді нікому не були потрібні, коли гроші використовувалися на утримання зайвої прислуги, карет, коней. Рідко хто з землевласників думав тоді про покращення свого господарства; не було потреби про це турбуватися, так як все даром пливло в руки поміщиків».

варіанти відповідей

А) про цукровальника графа Бобринського;

Б) фірма «Брати Яхненко і Симиренко»;

В)фірма Харитоненків;  

Г)чумацькі промисли 

Запитання 18

Вихід якої книжки засвідчив початок національного

відродження в українських землях у складі Російської імперії?

варіанти відповідей

а) «Енеїда» Івана Котляревського; 

б) «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича;

в) «Історія Малої Росії» Дмитра Бантиша- Каменського; 

г) «Історія України-Русі» Михайла Грушевського

Запитання 19

Про кого йдеться в уривку з джерела?

«У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він вчився маршировки і рушничних прийомів...»

варіанти відповідей

а) П. Пестель; 

б) С. Муравйов-Апостол;

в) Т. Шевченко; 

г) В. Капніст.

Запитання 20

Що передбачали положення програмових документів Кирило-Мефодіївського братства?


варіанти відповідей

а) побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі;

б) створення федерації слов’янських народів на чолі з Польщею – «непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім»;

в) поділ Росії на 13 федеративних штатів, два з яких – Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею у Харкові;

г) утвердження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян;

д) формування на Чернігівщині й Полтавщині 60-тисячного козацького війська;

е) знищення самодержавства й скасування кріпацтва та суспільних станів.

Запитання 21

Про яку книжку йдеться в джерелі?

«...Маркіян Шашкевич хотів видати книжку, у якій були б вірші, казки, наукові розвідки... Шашкевич з товаришами вирішили видати книжку в Угорщині, де була вільніша цензура. Організатором цього заходу став Яків Головацький».

варіанти відповідей

а) «Вінок русинам на обжинки»; 

б) «Відомість о руськім язиці»

в) «Русалка Дністрова»; 

г) «Становище русинів в Галичині».

Запитання 22

Яку назву мала перша в Галичині (та Україні) газета українською мовою, створена Головною руською радою як її друкований орган?

а) «Дневник руський»; б) «Зоря Галицька»; в) «Основа»; г) «Русалка Дністрова».

варіанти відповідей

а) «Дневник руський»;

б) «Зоря Галицька»;

в) «Основа»;

г) «Русалка Дністрова».

Запитання 23

Які вимоги висувала Головна руська рада під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

а) поділ Галичини на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями;

б) підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня, поліпшення умов

праці й життя робітникам;

в) проведення виборчої реформи: зміна системи представництва в галицькому сеймі та віденському парламенті на основі загального й рівного виборчого права;

г) зрівняння в правах духовенства всіх віросповідань, дозвіл українцям обіймати державні посади, навчання в усіх навчальних закладах рідною мовою;

д) створення кафедри української історії та другої кафедри української

літератури у Львівському університеті.

Запитання 24

Які українські землі входили до складу Австрійської монархії в середині 19 ст.?

а) Волинь; б) Закарпаття; в) Східна Галичина; г) Східне Поділля; д) Північна Бессарабія; е) Північна Буковина.

варіанти відповідей

Б) ; В); Е)

Б); В); Д)

Б); В); А)

Б); В); Г)

Запитання 25

Якими були наслідки «Весни народів» 1848–1849 рр. у західноукраїнських

землях?

варіанти відповідей

а) скасування панщинних повинностей селян

б) поділ Галичини на східну та західну з окремими адміністраціями;

в) створення великої фабричної промисловості;

г) набуття українцями досвіду парламентської діяльності;

д) угода між поляками та українцями щодо майбутнього Галичини;

е) зростання національної свідомості українців.

Запитання 26

Завершіть речення.

Суть аграрної реформи початку ХХ ст. П. Столипіна полягала у

варіанти відповідей

а) поверненні селянам відрізків;

б) конфіскації частини земель поміщиків для роздачі селянам;

в) наданні селянам права на вихід з общини з наділом;

г) поверненні селянам викупних платежів;

д) проведенні переселенської політики.

Запитання 27

Про наслідки якої події/явища/процесу свідчать наведені факти?

Створення нових можливостей для капіталізації сільського господарства; переселення частини українських селян у малоосвоєні райони азіатської частини імперії; зростання продуктивності сільського господарства; формування потужної верствисереднього та заможного селянства; прискорення обезземелення селянства; посилення майнового розшарування селян; зростання соціальної напруги в суспільстві.

варіанти відповідей

а) економічної кризи 1900–1903 рр.;

б) аграрної реформи П. Столипіна;

в) ухвалення циркуляра Столипіна від 20 січня 1910 р.;

г) концентрації промислового виробництва.

Запитання 28

Установіть відповідність між стислими характеристиками та назвами перших політичних партій в Україні.

1 партія Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності України, створена з ініціативи Миколи Міхновського

2 партія, створена на основі Загальної української безпартійної організації (ЗУБО);досягнення автономії України пов’язувала з установленням у Росії конституційної монархії

3 перша легальна українська політична партія; у своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців

4 перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в Харкові групою студентської молоді

А Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Б Українська національно-демократична партія (УНДП)

В Українська демократична партія (УДП)

Г Революційна українська партія (РУП)

Д Українська народна партія (УНП)

варіанти відповідей

1 - Д; 2 - Г; 3 - А; 4 - В

1 - Д; 2 - В; 3 - Г; 4 - А

1 - Д; 2 - В; 3 - А; 4 - Г

1 - Д; 2 - В; 3 - А; 4 - Б

Запитання 29

Які програмові вимоги мала українська громада в І Державній думі?


варіанти відповідей

а) впровадження української мови в навчальних закладах

б) зрівняння греко-католицького духовенства в правах

з представниками інших віросповідань;

в) об’єднання всіх українських земель у межах Російської імперії;

г) політична автономія для України в її етнічних межах;

д) призначення на урядові посади у Східній Галичині лише тих чиновників, які володіють українською мовою;

е) розв’язання аграрного питання;

є) створення самостійної Української держави з конституційно-монархічною формою правління.

Запитання 30

Які програмові положення мала українська трудова громада в ІІ Державній думі?

варіанти відповідей

а) «Ми хочемо: “Єдиної, нероздільної, самостійної України від гір Карпатських аж по Кубань-річку”;

б) «Здобуття народові землі, котрою користувалися б тільки ті,

що прикладають до неї свою працю…»;

в) «Будемо вимагати восьмигодинного робочого дня, оборони праці жінок та дітей, страховки на старість та на випадок знеси-

лення»;

г) «Користуючись сим поземельним наділом, селяни за се зобов’язані вико-

нувати на користь поміщиків визначені в “Положеннях” повинності... Селяни

іменуються тимчасово зобов’язаними»;

д) «Переробка державного урядування на національну і територіальну (краєву) автономію країн Російської імперії»;

е) «Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя».

Запитання 31

Куди був спрямований міграційний потік українців з підавстрійської України

у зв’язку з аграрним перенаселенням?


варіанти відповідей

а) Канада та Сполучені Штати Америки;

б) Північний Кавказ і Далекий Схід;

в) Італія, Греція, Іспанія;

г) Казахстан та Сибір

Запитання 32

Виберіть політичні партії, що діяли в західноукраїнських землях на початку 20 ст.

варіанти відповідей

а) Русько-українська радикальна партія (РУРП);

б) Революційна українська партія(РУП);

в) Українська демократична партія (УДП);

г) Українська національно-демократична партія (УНДП);

д) Українська соціал-демократична партія (УСДП);

е) Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест