30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Діагностична контрольна робота з історії України за ІІ семестр 9 клас

Додано: 25 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 825 разів
25 запитань
Запитання 1

 Оберіть твердження, що розкривають основні положення селянської реформи від 19 лютого 1861 р. (4 позиції):

варіанти відповідей

скасування кріпосного права 

безоплатне наділення селян землею;

селянам було надано можливість викупати, орендувати, продавати землю;

селян визволили від сплати подушного податку;

селяни здобули право вільно здійснювати торгівлю, відкривати промислові, торгові й ремісничі заклади;

селянам була надана можливість виступати в суді від свого імені;

покарання селян здійснювалося лише за вироком суду чи за законним розпорядженням урядової та громадської влади.

Запитання 2

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика, після отримання ними особистих і майнових свобод, пояснюють:

варіанти відповідей

існуванням селянської общини з її круговою порукою;

селяни ще не звикли бути вільними і продовжували підкорятися поміщикам;

тимчасовозобов’язальним станом;

невтручанням держави у процес викупу земель у поміщиків.

Запитання 3

Яку назву отримали органи самоуправління, що створилися на Лівобережній та Південній Україні після 1864 р.?

варіанти відповідей

Управи;

воєводства;

земства;

волості

Запитання 4

У 1864 році в Російській імперії було розпочато низку реформ. Оберіть, які саме (3 позиції):

варіанти відповідей

земську;

освітню;

військову;

судову;

фінансову;

міського самоврядування.

Запитання 5

Встановіть відповідність у спеціалізації промислових районів України:

1) кам'яновугільна і залізорудна промисловість; 

2) машинобудівна промисловість; 

3) суднобудівна промисловість; 

4) цукрова промисловість; 

А) міста Південної України, Київ, Харків;

Б) місто Миколаїв;

В) південно-західний район України;

Г) Донецько-Криворізький басейн.

варіанти відповідей

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

Запитання 6

Оберіть правильне твердження про розвиток економіки підавстрійської України наприкінці 19 - на початку 20 ст.:

варіанти відповідей

зацікавленість імперського уряду у розвитку промисловості західноукраїнських земель створила умови для початку промислового перевороту;

іноземні підприємці повністю прибрали до рук нафтодобувну, нафтопереробну, деревообробну та хімічну галузі;

будівництво залізниць сприяло очікуваному пожвавленню товарних відносин у краї;

відсутність конкуренції з боку інших провінцій Австро-Угорської імперії зумовила рівномірний розвиток промисловості краю

Запитання 7

Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І.Франка?

"Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини.Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити...Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго".

варіанти відповідей

про розвиток кооперативного руху;

про трудову міграцію;

про скасування кріпосництва;

про депортацію селян

Запитання 8

Що стало наслідком економічної кризи початку ХХ століття для промисловості Наддніпрянщини?

варіанти відповідей

 зменшення обсягів іноземних інвестицій

посилення концентрації виробництва

зміна спеціалізації економічних районів

збільшення питомої ваги готової продукції

Запитання 9

Лідерами УРП, створеної у 1905 р. були:

варіанти відповідей

С. Єфремов

І. Франко

 М. Міхновський

Б. Грінченко

Запитання 10

Виберіть політичні партії, що діяли на західноукраїнських землях на початку 20 ст. (3 відповіді):

варіанти відповідей

Українська національно-демократична партія (УНДП)

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Русько-українська радикальна партія (РУРП) 

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Революційна українська партія (РУП)

Запитання 11

За фотографією особи вкажіть хто був автором брошури "Самостійна Україна"

варіанти відповідей
Запитання 12

Перша українська політична партія в підросійській Україні - це...

варіанти відповідей

ЗУБО

РУП

УРДСП

УНДО

Запитання 13

Оберіть відповідь, в якій правильно згруповані наведені програмні засади, що притаманні:

А) москвофілам;

Б) народовцям.

1) єдність усіх українських земель, об'єднання їх в одній державі;

2) провідна роль Росії серед слов'янських народів;

3) заперечення існування українського народу та української мови;

4) створення єдиної української мови;

5) приєднання західноукраїнських земель до Росії;

6) створення української літератури на народній основі.

варіанти відповідей

А - 2; 4; 5

Б - 1; 3; 6

А - 1; 4; 6

Б - 2; 3; 5

А - 2; 3; 5

Б - 1; 4; 6

Запитання 14

Початком російської революції 1905 року стали події ...

варіанти відповідей

Чорного четверга

Кривавої неділі

Помаранчевого вівторка

Зеленої суботи

Запитання 15

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

вводилося зрівняльне землекористування - «за подушними нормами»

 розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

Запитання 16

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

активізація діяльності об’єднань української інтелігенції – громад 

 реорганізація Української православної церкви

легалізація діяльності українських політичних партій

 об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

Запитання 17

Яку з реформ 1860-1970-х вважають найбільш послідовно демократичною:

варіанти відповідей

земська

освітня

судова

фінансова

військова

селянська

Запитання 18

Кошли і де було утворено Першу українську громаду

варіанти відповідей

1859 р., у Петербурзі

1865 р., у Москві

1861 р., у Києві

1862 р ., у Харкові

Запитання 19

Коли і де було утворено культурно-просвтницьке товариство "Просвіта"?

варіанти відповідей

1850 р, у Києві

1870 р., у Харкові

1899 р., у Одесі

1868 р., у Львові

Запитання 20

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела? «На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її « Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

варіанти відповідей

 Г. Борисоглібську

С. Крушельницьку

 М. Садовську-Барілотті

М. Заньковецьку

Запитання 21

Перший учений-лауреат Нобелівської премії, родом з України

варіанти відповідей

Олександр Ляпунов

Данило Заболотний


 Іван Пулюй

Володимир Вернадський

Ілля Мечников

Запитання 22

Хто з українських меценатів за внесок у розвиток Києва отримав звання почесного громадянина міста?

варіанти відповідей

М. Терещенко

 І. Харитоненко

 Б. Ханенко

Ф. Симиренко

Запитання 23

Яка форма монополії була найбільш поширеною в Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

трест

синдикат

картель

концерн

Запитання 24

Встановіть послідовність подій.

А. Вихід брошури М. Міхновського "Самостійна Україна"

Б. Маніфест Миколи ІІ

В.Реформа П. Столипіна

Г. Справа Бейліса

варіанти відповідей

А,Б,В, Г

В,Г, А,Б

Г, Б,А,В

В,Б,Г, А

Запитання 25

Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їх діяльності.


1 І. Мечников

2 Д. Яворницький

3 Б Грінченко

4 М. Лисенко

А Література

Б Музика

В Історична наука

Г Образотворче мистецтво

Д Біологія, медицина

варіанти відповідей

1А 2Б 3Г 4Д

1Д 2В 3Б 4А

1Д 2В 3А 4Б

1Г 2Б 3А 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест