Підсумкова робота "Економіка, 11 клас"

Додано: 17 травня 2023
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 212 разів
10 запитань
Запитання 1

Що з наведеного нижче не має відношення до інфляції витрат (інфляції пропозиції):

варіанти відповідей

зростання цін на енергоносії;

зростання заробітної платні;

зростання обсягів випуску продукції;

зростання собівартості продукції.

Запитання 2

Якщо номінальний доход зріс на 8%, а рівень цін зріс на 10%, то реальний доход:

варіанти відповідей

збільшився на 2%;

збільшився на 18%;

зменшився на 2%;

залишився без змін.

Запитання 3

Стагфляція – це:

варіанти відповідей

зростання середнього рівня цін з одночасним збільшенням обсягів національного виробництва;

зниження середнього рівня цін із одночасним зменшенням обсягів національного виробництва;

зниження макроекономічних показників – середнього рівня цін, рівня безробіття, рівня національного виробництва;

поєднання зростання середнього рівня цін та зменшення обсягів національного виробництва

Запитання 4

Облікова ставка - це:

варіанти відповідей

ставка відсотка за кредитами комерційних банків;

ставка відсотка за кредитами, які Центральний банк надає комерційним банкам;

.

ставка відсотка, за якою комерційні банки приймають внески клієнтів на депозитні рахунки;

ставка відсотку по строкових депозитах комерційного банку

Запитання 5

Якщо Центральний банк проводить політику “дешевих грошей”, то він:

варіанти відповідей

за допомогою інструментів монетарної політики збільшує пропозицію грошей, що веде до зниження процентної ставки і робить кредитні ресурси більш доступними;

за допомогою інструментів монетарної політики зменшує кредитні ресурси комерційних банків, що призводить до зростання рівня ставки проценту і робить кредитні ресурси менш доступними для виробників;

знецінює національну валюту по відношенню до іноземної валюти;

робить іноземну валюту більш дешевою порівняно з національною

Запитання 6

 Якщо соціальні вигоди від певного товару перевищують соціальні витрати, то:


варіанти відповідей

Досягається економічна рівновага

Кожний мешканець країни отримує рівну частку вигод.

Досить багато ресурсів задіяно у виробництво даного товару.

Необхідно збільшити обсяг виробництва цього товару

Запитання 7

Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є:

варіанти відповідей

Регіоналізація міжнародної торгівлі;

Зростання відкритості економік провідних країн світу;

Зростання світового фінансового ринку;

Розвиток багатонаціонального підприємництва

Запитання 8

До непрямих податків відносяться

варіанти відповідей

акцизи, податок на додану вартість, мито;

особистий прибутковий податок та податки на майно;

податок на прибуток корпорацій;

платежі по обов’язковому соціальному страхуванню

Запитання 9

  Державний борг – це:


варіанти відповідей

величина бюджетного дефіциту за поточний рік;

борг держави перед власними громадянами та іноземними кредиторами, завдяки якому вона покриває дефіцит державного бюджету;

сума взаємної заборгованості фірм і домогосподарств даної держави;

сума заборгованості фізичних осіб по споживчих кредитах комерційних банків

Запитання 10

 Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:


варіанти відповідей

монетарною політикою;

політикою розподілу доходів;

соціальною політикою;

фіскальною політикою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест