Підсумковий тест з економіки

Додано: 9 травня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 89 разів
12 запитань
Запитання 1

Предметом економічної науки є:

варіанти відповідей

обгрунтування способів розподілу обмежених ресурсів, завдяки чому забезпечується найкраще, найбільш повне задоволення потреб.

господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність та кінцеві фінансові результати їх діяльності, які складаються під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, що отримують відображення через систему економічної інформації

сукупність грошових відносин, що складаються на різних рівнях економічної системи, між економічними суб'єктами (державою, юридичними та фізичними особами) і які пов'язані з утворенням та використанням фондів грошових ресурсів

суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються у сфері фінансової діяльності держави

Запитання 2

Економічними субєктами виступають:

варіанти відповідей

виробники

представники державної влади

продавці

банківскькі установи

доходи державного бюджету

Запитання 3

Які етапи економічного кругообігу проходить створений продукт

варіанти відповідей

реклама

розподіл

продажа

споживання

обмін

бартер

Запитання 4

Назвіть переваги ринкової конкуренції:

варіанти відповідей

спрямованість на повне задоволення потреб

масові банкротсва, безробіття

зацікавленість в технічному прогресі

досягнення особистих інтересів

протидія конкуренції шляхом зговорів

Запитання 5

Найважливіші категорії ринку це:

варіанти відповідей

гроші та цінні папери

попит та пропозиція

доходи та видатки

кредити, депозити

Запитання 6

Гроші виконують наступні функції:

варіанти відповідей

функція кредитування

засіб обігу

засіб платежу

міра вартості

засіб накопичення

Запитання 7

Скільки ви знаєте грошових агрегатів, якими оцінюють пропозицію грошей

варіанти відповідей

3

4

2

6

Запитання 8

Підприємства за метою використання поділяють на:

варіанти відповідей

приватні, колективні, державні

крупні, середні, малі

партнерство, корпорації, єдиноосібне володіння

прибуткові, неприбуткові

Запитання 9

Граничні витрати це:

варіанти відповідей

дохід, повязаний з продажем додаткової одиниці продукції

витрати, повязані зі створенням однієї додаткової одиниці продукції

витрати, які повязані з процесом реалізації продукції

витрати, повязані зі створенням всієї продукції

Запитання 10

Валовий внутрішній продукт - це:

варіанти відповідей

частина виручки, яка залишається після вирахування матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію продукції (сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію).

загальна сума прибутку отримана підприємством від підприємницької діяльності. 

сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. 

один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва.

Запитання 11

Продукт національної економіки важливо оцінювати в:

варіанти відповідей

ринкових цінах

номінальних показниках

реальних показниках

середніх цінах

Запитання 12

Економічний зміст поняття "глобалізація"

варіанти відповідей

система заходів у промисловості та сільському господарстві, яка передбачала запровадження елементів економічного регулювання. 

процес господарсько-політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між національними економіками взаємодії їх виробничих структур на різних рівнях і в різних формах.

процес всесвітньої  економічної,  політичної  та  культурної  інтеграції  та уніфікації.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест