Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Собівартість продукції

Додано: 12 червня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 398 разів
5 запитань
Запитання 1

Собівартість продукції - це... (дайте повну відповідь)

варіанти відповідей

це натуральна форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут

це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут

яка, характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва

не має правільної відповіді

Запитання 2

Які витрати включає собівартість продукції?

варіанти відповідей

– дослідження ринку і виявлення потреби у продукції;

– підготовку і освоєння нової продукції;

– виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;

– обслуговування виробничого процесу і управління ним;

– збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.);

– розвідку, використання і охорону природних ресурсів (витрати на геологорозвідувальні роботи, плата за воду деревину, витрати на рекультивацію земель, охорону повітряного, водного басейнів);

– набір і підготовку кадрів;

– поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат

Запитання 3

За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість:

варіанти відповідей

річна

багаторічна

квартальна

місячна

Запитання 4

В залежності від місця формування затрат та порядку формування розрізняють собівартість :

варіанти відповідей

– технологічну – витрати, безпосередньо пов'язані з технологією виробництва;

– цехову – сума затрат на виробництво продукції в межах цеху;

– виробничу – грошові затрати на виробництво продукції в межах всього підприємства;

– повну – сукупність виробничої собівартості і позавиробничих затрат (збут готової продукції);

Запитання 5

В залежності від часу формування витрат розрізняють :

варіанти відповідей

планову та фактичну;

фактичну та нормативну;

планову,фактичну,нормативну та кошторисну

кошторисну,фактичну та нормативну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест